Drobečková navigace

Produkty a služby

Naše služby jsou zaměřeny především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných, jejich palivový cyklus, komplexní služby při nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu a projektování, včetně souvisejících inženýrských činností. V oblasti nukleární medicíny se zabýváme vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Jaderná energetika

Nejaderná energetika

Radiofarmaka

Výzkum a vývoj