Drobečková navigace

Produkty a služby

Ve společnosti ÚJV Řež poskytujeme širokou škálu služeb, zahrnujících především aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 60-leté historie ÚJV Řež patří ke špičce technologických pracovišť u nás i v evropském kontextu. Zázemí zkušených odborníků a specializované technické infrastruktury umožňuje úspěšné řešení komplexních zakázek ve všech oborech našeho zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

Naše služby jsou zaměřeny především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabýváme vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Jaderná energetika

Nejaderná energetika

Radiofarmaka

Výzkum a vývoj

ÚJV Řež reprezentuje aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví od roku 1955. Prestiž našich odborníků a projektů nám otevírá cestu k významným zakázkám doma i v zahraničí.