Drobečková navigace

Strukturní a mechanické vlastnosti

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a vyspělou infrastrukturou, které nám umožňují provádět zkoušky mechanických vlastností ozářených i neozářených materiálů, analýzy poškození, kvalifikaci zařízení na prostředí a hodnocení stupně degradace vlastností konstrukčních materiálů v náročných energetických provozech.

Materiály a z nich zkonstruované komponenty v energetice jsou projektovány na dobu provozu, během které musí splňovat vysoké požadavky na funkčnost, bezpečnost a životnost v agresivním prostředí (tlak, teplota, chemické vlivy).

Hodnocení stupně degradace vlastností konstrukčních materiálů a určení rozsahu jejich poškozování vlivem různých provozních faktorů je zásadní součástí řízení životnosti zařízení.

Portfolio našich služeb zahrnuje komplexní návrhy a realizace svědečných programů a ozařovacích experimentů, včetně následných analýz degradace materiálů a hodnocení mikrostruktury ozářených materiálů.

Naše služby

 • Provozní i laboratorní diagnostika armatur s el. pohonem i pneupohonem typovými zkouškami nebo analýzou;
 • Sledování tokem urychlené koroze (FAC);
 • Akreditované zkoušky mechanických vlastností ozářených a neozářených materiálů;
 • Návrh a realizace pokročilých svědečných programů tlakové nádoby reaktoru (TNR);
 • Spolupráce na řešení svědečných programů TNR (ČR, SR, Ukrajina);
 • Vývoj a návrhy ozařovacích sond pro experimentální reaktory;
 • Vývoj zařízení pro svařování elektronovým svazkem v horkých komorách;
 • Stanovení životnosti bezpečnostních elektrických zařízení JE a jejich komponent, kvalifikační typové zkoušky;
 • Kvalifikace zařízení a komponent z hlediska stárnutí (teplotní, radiační, mechanické, vibrační, opotřebením, únavou atd.) včetně vlivu okolního prostředí ( LOCA, HELB);
 • Monitorování parametrů prostředí na jaderných elektrárnách;
 • Řešení a realizace programů řízeného stárnutí, především kabelů;
 • Ozařovací servis kobaltovými zdroji, radiační sterilizace;
 • Hodnocení radiační a tepelné odolnosti nekovových materiálů, životnost komponent satelitů,  podpora pro projekt fúzního reaktoru ITER.
Vybavení uvnitř polohorké komory
Vybavení uvnitř polohorké komory
Vybavení uvnitř polohorké komory
Infografika - ozařovací komora pro ochranu starožitností
Vybavení uvnitř polohorké komory
Kontejnery se vzorky materiálů uvnitř polohorké komory
Komplex polohorkých komor divize Integrita a technický inženýring
Pracoviště polohorkých komor
Modernizovaná polohorká komora
Modernizovaná polohorká komora
Modernizovaná polohorká komora
Modernizovaná polohorká komora

Naše infrastruktura

 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

Pro praktickou realizaci aktivit, při kterých se využívají zdroje ionizujícího záření zajišťujeme:

 • návrh, konstrukce a dodávky experimentálních pracovišť se zdroji ionizujícího záření - horké a polohorké komory,
 • konstrukce, výroba a dodávky zkušebních celků a experimentálních zařízení (autoklávy, zkušební smyčky) pro zkoušky průmyslových a energetických zařízení,
 • konstrukce a výroba přípravků,
 • návrhy a výroba zkušebních těles pro svědečné programy,
 • návrhy a výroba zkušebních těles s necelistvostmi pro NDT kvalifikace,
 • design a výroba systémů pro vysoce vakuové svařování materiálů elektronovým svazkem.

 

 

 

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Vybrané reference

Naše služby zahrnují legislativní a provozní podporu všech fází výstavby, provozu a vyřazování jaderných zařízení. Našimi partnery jsou investoři, provozovatelé i státní dozorové orgány.