Drobečková navigace

Pro akcionáře

Orgány společnosti

Ing. Bohdan Zronek

předseda dozorčí rady

Člen představenstva a ředitel divize Jaderná energetika, ČEZ, a. s.

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

Člen představenstva a ředitel divize Klasická energetika, ČEZ, a. s.

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA

členka dozorčí rady

Členka představenstva a ředitelka divize Správa, ČEZ, a. s.

Ing. Zbyněk Mrázek

člen dozorčí rady

Zástupce ředitele projektu EMO34, Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Martin Jašek, M.A. (Economics)

Ing. Martin Jašek, M.A.

člen dozorčí rady

Ředitel útvaru Finanční řízení a alokace zdrojů, Divize Jaderná energetika, ČEZ, a. s.

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

Specialista majetkových účastí, ČEZ, a. s.

Ing. Pavel Král, Ph.D.

člen dozorčí rady

Vedoucí pracovník vědy a výzkumu, divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, odd. Bezpečnostní analýzy, ÚJV Řež, a. s. (zvolen zaměstnanci).

Ing. Vilém Hanzal, Ph.D.

Ing. Vilém Hanzal, Ph.D.

člen dozorčí rady

Vedoucí projektant Strojního oddělení divize ENERGOPROJEKT PRAHA v ÚJV Řež, a. s. (zvolen zaměstnanci)

Ing. Miloš Kytka

Ing. Miloš Kytka

člen dozorčí rady

Vedoucí oddělení Vysokoaktivní laboratoř a ozařovací experimenty, divize Integrita a technický inženýring v ÚJV Řež, a. s. (zvolen zaměstnanci)

 

 

Ing. Daniel Jiřička

Ing. Daniel Jiřička

předseda představenstva

generální ředitel

 

Patrik Špátzal

Ing. Patrik Špátzal, MBA

člen představenstva

ředitel divize Radiofarmaka

 

Lucie Židová, Ph.D.

Ing. Lucie Židová, Ph.D.

členka představenstva

ředitelka divize ENERGOPROJEKT PRAHA

 

Michaela Neprašová

Michaela Neprašová, MSc.

členka představenstva

ředitelka úseku Finance

 

Vladimír Stratil

Ing. Jan Štancl

člen představenstva

ředitel divize Integrita a technický inženýring