Drobečková navigace

Pro akcionáře

Uveřejňování informací akcionářům společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Oznámení o svolání řádné valné hromady:

Představenstvo ÚJV Řež, a. s., svolává řádnou valnou hromadu na pátek 23. 6. 2017 od 10:30 hod. do sídla společnosti.