Drobečková navigace

O společnosti

Pod značkou ÚJV Řež poskytujeme širokou škálu služeb, zahrnujících především aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 60leté historie patříme ke špičce technologických pracovišť u nás i v evropském kontextu. Zázemí zkušených odborníků a specializované technické infrastruktury nám umožňuje soutěžit o komplexní zakázky ve všech oborech našeho zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

Naše služby jsou zaměřeny zejména na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabýváme vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Identifikační údaje:

  • ÚJV Řež, a. s.
  • Sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
  • ID datové schránky: n3puyxq
  • IČO: 46356088
  • DIČ: CZ46356088
  • Čísla účtů: 1137201/0100 (Komerční banka), 1023016253/5500 (Raiffeisenbank), 845492/0800 (Česká spořitelna)
  • Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1833.

Portfolio služeb ÚJV Řež synergicky doplňují 100% vlastněné dceřiné společnosti, spojené do Skupiny ÚJV:

Výše uvedené společnosti tvoří spolu s ÚJV Řež, a. s. koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Uložit

Orgány společnosti a divize

Ing. Karel Křížek, MBA

předseda představenstva

Absolvent Fakulty elektrotechnické VŠSE v Plzni, obor Technická kybernetika, absolvent Sheffield Hallam University, UK, obor Management.

Ing. Daniel Jiřička

Ing. Daniel Jiřička

místopředseda představenstva

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení.

Ing. František Pírek, MBA

člen představenstva

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika průmyslu, absolvent MBA studia na Open University, Milton Keynes, Velká Británie, specializace na výkonné vrcholové vedení, postgraduální studium v oborech Controlling, Outsourcing, Risk Management.

Lucie Židová, Ph.D.

Ing. Lucie Židová, Ph.D.

členka představenstva

Absolventka ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Energetické stroje a zařízení (magisterské a doktorandské studium).

Ing. Vladimír Stratil, MBA

člen představenstva

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, SR, v oboru Vysokofrekvenční technika a telekomunikace, absolvent MBA studia na University of Pittsburgh v USA, absolvent Project Management na MCE Brusel v Belgii.

Ing. Bohdan Zronek

předseda dozorčí rady

Člen představenstva a ředitel divize Jaderná energetika, ČEZ, a. s.

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

Člen představenstva a ředitel divize Klasická energetika, ČEZ, a. s.

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA

členka dozorčí rady

Členka představenstva a ředitelka divize Správa, ČEZ, a. s.

Ing. Zbyněk Mrázek

člen dozorčí rady

Zástupce ředitele projektu EMO34, Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Martin Jašek, M.A. (Economics)

Ing. Martin Jašek, M.A. (Economics)

člen dozorčí rady

Ředitel útvaru Ŕízení distribučních aktiv, ČEZ, a. s.

Ing. Pavel Král, Ph.D.

člen dozorčí rady

Vedoucí pracovník vědy a výzkumu, divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, odd. Bezpečnostní analýzy, ÚJV Řež, a. s. (zvolen zaměstnanci).

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

Specialista majetkových účastí, ČEZ, a. s.

 

Ing. Karel Křížek, MBA

generální ředitel

Absolvent Fakulty elektrotechnické VŠSE v Plzni, obor Technická kybernetika, absolvent Sheffield Hallam University, UK, obor Management.

Ing. Jozef Mišák, CSc.

manažer pro strategický rozvoj

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze, titul kandidáta technických věd v oboru stavba jaderných zařízení ze stejné fakulty.

Ing. Karel Paleček

ředitel úseku Správa a provoz

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojní, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení.

Ing. František Pírek, MBA

ředitel úseku úseku Finance

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika průmyslu, absolvent MBA studia na Open University, Milton Keynes, Velká Británie, specializace na výkonné vrcholové vedení, postgraduální studium v oborech Controlling, Outsourcing, Risk Management.

Ing. Vladimír Stratil, MBA

ředitel divize Integrita a technický inženýring

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, SR, v oboru Vysokofrekvenční technika a telekomunikace, absolvent MBA studia na University of Pittsburgh v USA, absolvent Project Management na MCE Brusel v Belgii.

Ing. Radek Trtílek

ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady

Absolvent oboru Jaderné inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a postgraduálních studií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na JČU v Českých Budějovicích. Absolvent kurzu IAEA "Radioactive Waste Management - A System Approach"

Ing. Lucie Židová, Ph.D.

ředitelka divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Absolventka ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Energetické stroje a zařízení (magisterské a doktorandské studium).

Ing. Patrik Špátzal

ředitel divize Radiofarmaka

Absolvent Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze, obor jakostní inženýrství, absolvent institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a farmaceutické fakulty v Hradci Králové v kurzu kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků, absolvent Trenérské školy fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

 

 

ČEZ, a. s. 52,46%
Slovenské elektrárne, a.s. 27,77%
Škoda JS a.s. 17,39%
Obec Husinec 2,38%

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 

 

Kontakty

ÚJV Řež reprezentuje aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví od roku 1955. Prestiž našich odborníků a projektů nám otevírá cestu k významným zakázkám doma i v zahraničí.