Drobečková navigace

RADIOFARMAKA

ÚJV Řež, a. s., se v divizi Radiofarmaka zabývá výrobou radiofarmak, jejich výzkumem a vývojem a zaváděním do rutinní praxe pro potřeby zdravotnictví. Provozuje tři centra pozitronové emisní tomografie (PET) s vlastními cyklotrony, realizuje výstavbu a zaškolování odborného personálu.


Divize Radiofarmaka

    • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
    • Tel: +420 266 172 178
    • Fax: +420 220 940 945
    • E-mail: radiopharm@ujv.cz

Hlášení nežádoucích účinků PET radiofarmak