Drobečková navigace

ENERGOPROJEKT PRAHA

Divize ENERGOPROJEKT PRAHA poskytuje komplexní všeprofesní projektové a předprojektové činnosti včetně souvisejících inženýrských a poradenských služeb v oblasti investiční výstavby jaderné i klasické energetiky. Odborné služby divize zahrnují tvorbu technické koncepce energetických zdrojů, zpracování projektové dokumentace a kompletní činnosti Hlavního projektanta pro výstavbu energetických zdrojů včetně technické koordinace projektu. Divize v oblasti jaderné energetiky dále nabízí zpracování a posuzování všech stupňů bezpečnostní dokumentace jaderných zařízení. Nedílnou součástí spektra činnosti divize je podpora provozu stávajících elektráren a tepláren, vypracování dokumentace EIA a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Organizační struktura divize - kontakty na vedoucí projektů a oddělení: 


adresa pracoviště divize ENERGOPROJEKT PRAHA

  • ÚJV Řež, a. s., Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 - Libeň 
  • Fax: +420227133340
  • E-mail: energoprojekt@ujv.cz

Ředitelka divize

Technický ředitel divize

Vedoucí oddělení řízení zakázek

Vedoucí jaderného oddělení

Vedoucí oddělení elektro a I&C

Vedoucí stavebního oddělení

Vedoucí oddělení databázového projektování

Vedoucí strojního oddělení

Vedoucí oddělení obchod a provoz