Drobečková navigace

Mezinárodní spolupráce

Široká mezinárodní spolupráce na evropské i světové úrovni, naše členství ve významných profesních a výzkumných institucích a naše zapojení do mezinárodních projektů nám umožňuje zůstat na odborné špičce v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

Odborná spolupráce probíhá na základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod.

Mnohostranná spolupráce:

 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) při OSN, Vídeň,
 • Agentura pro jadernou energii (NEA), Paříž (organizace nejvyspělejších zemí při OECD),
 • Rámcové programy a projekty EUROPEAID, HORIZONT 2020, Nuclear Safety Cooperation
  Instrument,
 • SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform),
 • Jsme zakládajícím členem Asociace NUGENIA (Evropská asociace pro vědu a výzkum

  reaktorů  II. a III. generace).

Partnery dvoustranné spolupráce jsou:

 • Komisariát pro jadernou energii (CEA), Francie,
 • Ústav pro jadernou a radiační bezpečnost (IRSN), Francie,
 • Společnost pro jadernou bezpečnost a zařízení (GRS), Německo,
 • Česko-ruská pracovní skupina pro jadernou energetiku (PSJE), MPO/ROSATOM, Rusko,
 • Vědecko-technické centrum pro jadernou a radiační bezpečnost (SSTS NRS), Ukrajina,
 • Výzkumný ústav elektrické energie (EPRI), USA,
 • Výzkumné centrum Bhabha (NPCIL), Indie (návrh společného memoranda o spolupráci),
 • Americké instituce prostřednictvím dohod jaderných dozorů (NRC – SÚJB) a ministerstev (US DOE – MPO ČR),
 • IFE Halden, Norsko,

 • a další.

 

Logotypy mezinárodních organizací - IAEA, EU, SNETP, NUGENIA