Drobečková navigace

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury i obchodní strategie. Uvědomujeme si svoji odpovědnost za lidi, kteří u nás pracují, partnery se kterými spolupracujeme, přírodu, jejíž jsme součástí a samozřejmě za obec, kde sídlíme. Dlouhodobě se věnujeme osvětě a vzdělávání studentů i široké veřejnosti v rámci odborných exkurzí, soutěží a oborově zaměřených akcí.

Naše priority


 • Podporujeme vzdělávání a  rozvoj našich zaměstnanců v osobní i profesní rovině.
 • Bezpečné  a vstřícné pracovní prostředí je jednou z hlavních priorit společnosti.
 • Podpora zájmových aktivit zaměstnanců a jimi doporučených projektů je jedním z  důležitých rozhodovacích mechanismů při schvalování CSR projektů.

 

 

 

 
 • Jednáme eticky se všemi obchodními partnery.
 • Jsme důvěryhodným a stabilním partnerem pro tuzemské i zahraniční společnosti.
 • Podporujeme mezinárodní výměnu zkušeností a sdílení odborných informací ve všech oblastech naší odbornosti.

Enviromentální aspekty našeho podnikání patří k významným rozhodovacím prioritám společnosti.

 • Monitorujeme vliv naší činnosti na životní prostředí.
 • Vedeme k odpovědnému chování k přírodě naše zaměstnance.
 • Odpovědně nakládáme s odpady z naší činnosti a snižujeme ekologické zátěže ve svém okolí.
 • Celá řada našich projektů a našeho výzkumu a vývoje je zaměřená na obnovitelné zdroje energie, ekologickou likvidaci odpadů a  nové technologie, šetrné k přírodě i lidem.

 

Jako dobrý soused prioritně podporujeme komunitní projekty v naší sídelní obci a  okolí.

 • Svoji pomoc směřujeme na podporu vzdělávání, sport, kulturu a další zájmové aktivity.
 • Jsme partnerem letního filmového festivalu ŘežFilmFest v Husinci a každý podzim  naše konferenční centrum ožívá cyklem rodinných promítání pro široké okolí.
 • S naší podporou počítají i organizátoři akce Slavnosti pravého a levého břehu v Klecánkách a dalších místních událostí.
 • Fandíme samozřejmě i místnímu fotbalovému týmu. 

 

Dlouhodobě se věnujeme osvětě v oblasti mírového využití ionizujícího záření.

 • Pro odbornou veřejnost pořádáme semináře a konference, vyhlašujeme soutěže vysokoškolských prací z našich oborů. Naši zaměstnanci pravidelně publikují články v odborném tisku.
 • Pro širokou veřejnost a školy otevíráme své brány v rámci Dnů otevřených dveří. Konají se vždy na podzim v rámci Týdne vědy a techniky. Registrační systém je zpravidla spuštěn začátkem září. Všechny  potřebné informace jsou vždy včas zveřejněny na naší úvodní webové stránce v Pozvánkách.
 • Přes 1000 zájemců z odborných škol a spolupracujících organizací ročně navštíví naše pracoviště v rámci bezplatných odborných exkurzí. 
 • Vydáváme populárně naučné publikace, zveřejňujeme názorné infografiky k aktuálním tématům, pravidelně se účastníme oborově zaměřených popularizačních akcí, jako jsou například Jaderné dny v Plzni.

 


Spolu s Centrem výzkumu Řež se každoročně účastníme fundraisingové kampaně Srdcerváči, kterou organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).  

Do nabídky nevšedních zážitků pro účastníky jsme přidali možnost zakoupit si prohlídku našich vybraných pracovišť včetně výzkumného reaktoru a pracoviště vodíkových technologií s odborným výkladem. 

PF přání  a drobné dárky pro nás vyrábí dětské komunitní centrum Motýlek.

Už řadu let jsme partnerem společnosti S-MOBIL, jejímž prostřednictvím podporujeme projekt bezbariérové dopravy pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu.

Mnoho dalších projektů navrhují sami naši zaměstnanci.

 

ÚJV Řež reprezentuje aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví od roku 1955. Prestiž našich odborníků a projektů nám otevírá cestu k významným zakázkám doma i v zahraničí.