Drobečková navigace

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury i obchodní strategie. Uvědomujeme si svoji odpovědnost za lidi, kteří u nás pracují, partnery se kterými spolupracujeme, přírodu, jejíž jsme součástí a samozřejmě za obec, kde sídlíme. Dlouhodobě se věnujeme osvětě a vzdělávání studentů i široké veřejnosti v rámci odborných exkurzí, soutěží a oborově zaměřených akcí.

Naše priority


 • ÚJV Řež je silnou společností hlavně díky svým lidem - zaměstnáváme téměř 850 lidí, 60% z nich má vysokoškolské vzdělání.
 • Podporujeme další vzdělávání a  rozvoj našich zaměstnanců v osobní i profesní rovině.
 • Systém firemních benefitů pamatuje kromě nadstandardní dovolené také na příspěvky na penzijní a životní pojištění, odměny ve formě Flexi poukázek a odměny při významných životních a pracovních výročích zaměstnanců.
 • Bezpečné  a vstřícné pracovní prostředí, preventivní lékařská péče a  jednorázové akce na podporu zdraví zaměstnanců je jednou z hlavních priorit společnosti.
 • Podpora zájmových aktivit zaměstnanců a jimi doporučených projektů je jedním z  důležitých rozhodovacích mechanismů při schvalování CSR projektů.

 

 

 

 
 • Jednáme eticky se všemi obchodními partnery.
 • Jsme důvěryhodným a stabilním partnerem pro tuzemské i zahraniční společnosti.
 • Podporujeme mezinárodní výměnu zkušeností a sdílení odborných informací ve všech oblastech naší odbornosti.

Enviromentální aspekty našeho podnikání patří k významným rozhodovacím prioritám společnosti.

 • Monitorujeme vliv naší činnosti na životní prostředí.
 • Vedeme k odpovědnému chování k přírodě naše zaměstnance.
 • Odpovědně nakládáme s odpady z naší činnosti a snižujeme ekologické zátěže ve svém okolí.
 • Celá řada našich projektů a našeho výzkumu a vývoje je zaměřená na obnovitelné zdroje energie, ekologickou likvidaci odpadů a  nové technologie, šetrné k přírodě i lidem.

 

Jako dobrý soused prioritně podporujeme komunitní projekty v naší sídelní obci a  okolí.

 • Svoji pomoc směřujeme na podporu vzdělávání, sport, kulturu a další zájmové aktivity.
 • Jsme partnerem letního filmového festivalu ŘežFilmFest v Husinci a každý podzim  naše konferenční centrum ožívá cyklem rodinných promítání pro široké okolí.
 • S naší podporou počítají i organizátoři akce Slavnosti pravého a levého břehu v Klecánkách a dalších místních událostí.
 • Fandíme samozřejmě i místnímu fotbalovému týmu. 

 

Dlouhodobě se věnujeme osvětě v oblasti mírového využití ionizujícího záření.

 • Pro odbornou veřejnost pořádáme semináře a konference, vyhlašujeme soutěže vysokoškolských prací z našich oborů. Naši zaměstnanci pravidelně publikují články v odborném tisku.
 • Pro širokou veřejnost a školy otevíráme své brány v rámci Dnů otevřených dveří. Konají se vždy na podzim v rámci Týdne vědy a techniky. Registrační systém je zpravidla spuštěn začátkem září. Všechny  potřebné informace jsou vždy včas zveřejněny na naší úvodní webové stránce v Pozvánkách.
 • Přes 1000 zájemců z odborných škol a spolupracujících organizací ročně navštíví naše pracoviště v rámci bezplatných odborných exkurzí. 
 • Vydáváme populárně naučné publikace, zveřejňujeme názorné infografiky k aktuálním tématům, pravidelně se účastníme oborově zaměřených popularizačních akcí, jako jsou například Jaderné dny v Plzni

Organizační zajištění exkurzí na naše odborná pracoviště

V případě zájmu o exkurzi na pracoviště společnosti Skupiny ÚJV v Řeži kontaktujte prosím naši koordinátorku Jarmilu Šučurovou (jarmila.sucurova@ujv.cz), která vám zašle podrobnosti k dalšímu postupu.

 

Dovolujeme si zájemce o prohlídky upozornit:

 • Možnost návštěvy našich pracovišť vždy závisí na aktuálních provozních podmínkách a probíhajících zakázkách, počet exkurzí je omezen.
 • Skupinové prohlídky jsou primárně určeny pro studenty vysokých škol technického zaměření a zástupce technologických společností.
 • Prohlídky pro jednotlivce nebo menší skupiny z řad širší veřejnosti organizujeme jednou ročně jako Den otevřených dveří v Řeži. Tato akce je součástí listopadového Týdne vědy a techniky a registrace pro zájemce spouštíme cca měsíc před začátkem na našem webu.
 • Minimální věk účastníka exkurze musí být 16 let.
 • Při vstupu do našeho areálu je vždy nezbytné prokázat se platným dokladem - občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Do kontrolovaného pásma (pracoviště se zdroji ionizujícího záření) nesmí vstupovat těhotné ženy.

 

PF přání  a drobné dárky pro nás vyrábí dětské komunitní centrum Motýlek (více o Motýlku: www. motylek.org ).

Už řadu let jsme partnerem společnosti S-MOBIL, jejímž prostřednictvím podporujeme projekt bezbariérové dopravy pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu.

Poskytujeme prostředky pro nákup a provoz sociálního automobilu pro Pečovatelskou a terénní službu v Kralupech n.Vltatovou (www.kompakt-cr.cz )

S návrhy dalších drobnějších projektů přicházejí sami naši zaměstnanci.