Drobečková navigace

Dotační a výzkumné projekty

Rok Název projektu Poskytovatel Kategorie
2017

Rozšířená kontrola komplexních struktur (ADVISE)

ADVISE je výzkumní projekt v oblasti inspekce provozu na podporu jaderné bezpečnosti a dlouhodobého provozu.

Euratom

HORIZON 2020
2017

Evropské nástroje a metodiky pro efektivní řízení stárnutí kabelů jaderných elektráren (Team Cables)

Projekt TeaM Cables – Európske nástroje a metodiky pro efektivní řízení stárnutí kabelů jaderných elektráren je vědecký projekt v oblasti jaderné bezpečnosti a dlouhodobého provozu.

Euratom

HORIZON 2020
2017

Funkční vzorek-Přípravek pro zajištění precizní výroby miniaturizovaných zkušebních těles z bloků ozářeného materiálu vnitřních částí reaktoru

Program EPSILON - TH02020565 / Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren

TA ČR

TA ČR - EPSILON
2017

Software - Simplifikovaný model ekonomického hodnocení integrace CCS technologie do energetického zdroje (paroplynové elektrárny s integrovaným zplyňováním – IGCC)

Program ALFA - projekt číslo TA040201005 / Simplifikovaný model ekonomického hodnocení integrace CCS technologie do energetického zdroje (paroplynové elektrárny s integrovaným zplyňováním – IGCC)

TA ČR

TA ČR - ALFA

Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRe)

Program ALFA - Projekt číslo TA04020986 / Přenos hodnot migračních parametrů granitických hodnot z mikroměřítka do reálnéh měřítka horninového masivu (PAMIRE).Projekt financovaný v…

TA ČR

TA ČR - ALFA

Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

Projekt je orientován na výzkum interní a externí laserové kalibrace systému pro sledování stavu dokončených inženýrských staveb. Pilotní systém s interním a externím kalibračním modulem,…

Ministerstvo průmyslu a obchodu - APLIKACE - číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506

MPO

Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Hlavním cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení z provozu. Hlavním…

Ministerstvo průmyslu a obchodu - APLIKACE - číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507

MPO

CANUT - Centrum pokročilých jaderných technologií

Program Centra kompetence - Projekt číslo TE01020455 / CANUT - Centrum pokročilých jaderných technologií

TA ČR

TA ČR - CENTRA KOMPETENCE

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Rozvoj metod sběru dat na simulátoru/replice blokové dozorny jaderné elektrárny (JE) při výcviku orientovaném na scénáře abnormálních a mimořádných stavů.

.TA ČR

MPO

Studsvik Cladding Integrity Project (SCIP-3)

Experimentální program OECD na rozvoj znalostí a rozšíření databáze dat k chování pokrytí palivových proutků během podmínek projektových havárií (LOCA).

OECD/NEA