Drobečková navigace

Úložiště radioaktivních odpadů

Jsme již řadu let hlavním pracovištěm pro inženýrskou a výzkumnou podporu projektu Hlubinného úložiště (HÚ) v ČR. Vývoj HÚ řídí Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO. Poskytujeme také vývojovou a technickou podporu provozu a modernizaci přípovrchových úložišť pro ukládání nízko a středně aktivních odpadů.

Naše služby a projekty

Jsme již mnoho let hlavním pracovištěm pro inženýrskou a výzkumnou podporu projektu Hlubinného úložiště (HÚ) v ČR. Vývoj HÚ řídí Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO.

Naše výzkumné a vývojové služby pro projekt HÚ zahrnují:

 • hodnocení migračních vlastností horninového prostředí a materiálů tzv. blízkého pole,
 • návrh a vývoj inženýrských bariér úložiště (koroze, difuze, chemické interakce, anaerobní prostředí),
 • hodnocení stability/degradace inženýrských bariér v čase a v interakci s prostředím (za bezkyslíkatých podmínek podloží a včetně realizace experimentů in situ),
 • hodnocení vlastností a stability RAO po úpravě (ve formě určené k uložení, soustava RAO – fixační matrice), jako jsou měření výluhů, pevnosti, hořlavosti a termické stability, zbytkového obsahu vody, dlouhodobé hydrolytické stability a dalších vlastností,
 • modelování prostředí, studium a modelování  fyzikálně chemických procesů,
 • bezpečnostní scénáře, rozbory a hodnocení,
 • multikriteriální analýzy jevů (procesů, technologií) s různými kvalitativními vlastnostmi,
 • návrh způsobů a metod komunikace s veřejností o přijatelnosti úložišť,
 • návrh a optimalizace projektového řešení  přípovrchových a hlubinných úložišť,
 • řízení a koordinaci výzkumných projektů se zapojením více pracovišť, účast v mezinárodních projektech.

Nízko a středně aktivní odpady jsou ukládány do tzv. přípovrchových úložišť. Poskytujeme vývojovou a technickou podporu jejich provozu a modernizaci. Naše činnosti představují:

 • hodnocení migračních vlastností horninového prostředí a materiálů tzv. blízkého pole,
 • hodnocení vlastností a stability soustavy RAO – fixační matrice - úložný obal, jako jsou měření výluhů, pevnosti, zbytkového obsahu vody, dlouhodobé hydrolytické stability, hořlavosti a termické stability a dalších vlastností,
 • hodnocení stability/degradace inženýrských bariér v čase a v interakci s prostředím (včetně experimentů in situ),
 • bezpečnostní scénáře, rozbory a hodnocení, návrhy limitů a podmínek bezpečného ukládání,
 • návrh a optimalizace projektového řešení  úložiště (včetně manipulací s odpadem a jeho kontroly),
 • monitorování úložiště (výpusti a okolí, monitorování pozadí před výstavbou),  
 • řízení a koordinaci výzkumných projektů se zapojením více pracovišť, účast v mezinárodních projektech.

Služby poskytujeme jak provozovatelům úložišť, tak dozorným orgánům.

Kontakt

Divize Radioaktivní odpady a vyřazování

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420266172125 
 • Fax: +420 266 172 086
 • E-mail: waste@ujv.cz

Vybrané reference

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.