Drobečková navigace

Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě

Aktualizace původního referenčního projektu hlubinného úložiště vychází z poznatků výzkumu a vývoje jak v ČR a v zahraničí. Projekt shrnuje dostupné informace, hodnotí realizovatelnost hlubinného úložiště v ČR, rozpracovává realistické varianty uspořádání a technického řešení, identifikuje a kvantifikuje dopady různých fází života HÚ na životní prostředí, identifikuje podmínky, za nichž bude řešení HÚ vyhovovat požadavkům na jadernou a radiační bezpečnost, fyzickou ochranu a řešení havarijních událostí. Projekt byl realizován v letech 2009 - 2012.

Zákazník:
SÚRAO
Rok:
2012
Kategorie: