Drobečková navigace

Hlubinné úložiště - výběr lokality, 1. etapa

Studie realizovaná ve spolupráci s UJP Praha obnovuje program přípravy hlubinného úložiště na Slovensku. Práce zahrnovaly aktualizaci původní studie proveditelnosti HÚ, návrh vnitrostátního programu nakládání s VJP a RAO na Slovensku, návrh koncepce práce s veřejností a návrh harmonogramu dalšího vývoje. Studie byla realizována v letech 2013 - 2016.

Zákazník:
JAVYS a. s.
Rok:
2016
Kategorie: