Drobečková navigace

Vodíkové technologie

Vývoj v oboru vodíkových technologií je u nás zaměřen na aplikace v energetice a v dopravě. Náš ekologický TriHyBus a čerpací stanice vodíku byly ověřeny v městském provozu v Neratovicích. Realizace systému ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku v Řeži prokázala účinnost výroby tepla a elektrické energie z vodíku.


 

 

Power-box 180W
Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému:
Vodíková čerpací stanice
TriHyBus

Naše služby a projekty

 • realizace systémů na klíč;
 • zpracování případové studie začlenění vodíkových technologií do vašeho objektu či provozu
  • individuální výběr vhodné technologie dle vašich požadavků a vstupních parametrů;
 • systémy pro akumulaci energie, které mohou sloužit jako záložní zdroje energie nebo pro stabilizaci výkonu dodávaného do sítě z obnovitelných zdrojů;
 • systémy pro akumulaci energie, které vytvoří energeticky soběstačné provozy/budovy;

U systémů pro akumulaci energie zajistíme tyto činnosti:

 • poradenství;
 • návrh vhodného systému;
 • ekonomická stránka systému;
 • projekční činnosti;
 • realizace systému;
 • zpracování návrhu ke spolufinancování projektu z dotačních titulů.
Vodíkové technologie

Systém ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku v areálu ÚJV Řež se skládá z fotovoltaické elektrárny, elektrolyzéru PEM (elektrická energie – vodík), zásobníku na stlačený vodík, palivového článku PEM (vodík – elektrická energie) a připojení do distribuční sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému:

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému

Využití:

 • pro malé, střední i velké podniky, které potřebují záložní zdroj elektrické energie
  • vhodné i pro aplikace bez přístupu k elektrické síti a zemního plynu
 • pro všechny, kdo chtějí provozovat budovy, podniky v ostrovním režimu (nezávisle na elektrizační soustavě)
 • pro všechny, kdo chtějí účinněji využívat a stabilizovat energii z obnovitelných zdrojů energie
 • pro všechny, kdo potřebují ekologický zdroj vodíku s vysokou čistotou
 • pro všechny, kdo chtějí vyrábět teplo a elektrickou energii na bázi mikro/kogeneračních jednotek s vysokou účinností (vhodné jak pro domácnosti, bytové objekty či komerční objekty a podniky)

Výhody systému či jednotlivých komponent:

 • flexibilní a účinná výroba tepla a elektrické energie z vodíku/zemního plynu na bázi mikro-kogeneračních/kogeneračních jednotek
 • nízko-emisní zařízení -> lokální zlepšení kvality ovzduší (snížení emisí, prachu a hluku)
 • snížení nákladů na primární zdroj energie
 • dlouhodobější skladování energie
 • záložní systém v případě výpadku elektrického proudu
 • v případě ostrovního systému nezávislost na distribuční síti elektrické energie
 • možnost spolufinancovat projekt z veřejných zdrojů

Uložit

Vodíkové technologie
 • poradenství při začleňování vodíkových automobilů a autobusů do vozového parku;
 • podpora rozvoje infrastruktury čerpacích stanic v ČR;

 V oblasti využití vodíkových technologií v dopravě zajistíme:

 • poradenskou činnost;
 • návrh vhodného systému;
 • ekonomickou stránku systému;
 • projekční činnosti;
 • realizace systému na klíč;
 • zpracování návrhu ke spolufinancování projektu z dotačních titulů.
Vodíkové technologie

Městský autobus s trojitě hybridním elektrickým pohonem a vodíkovými palivovými články) + čerpací stanice vodíku v Neratovicích.

 • Oceněno Zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
 • Autobus je 5 let úspěšně provozován na městské lince v Neratovicích
 • Pokračování projektu je pláno­váno s důrazem na udržitelnou lokální produkci vodíku v návaznosti na obnovitelné zdroje energie. Znamená to posílení celkového bezemisního aspektu provozu autobusu.

Parametry:

 • 12m dvounápravový autobus
 • Elektromotor
 • 120kW
 • Palivový článek
 • 48kW
 • Akumulátory
 • Li-ion 28kWh
 • Max. rychlost
 • 65km/h (omezena)
 • Dojezd
 • 300km
 • Max. špičkový výkon  200kW

Přínosy:

 • Vysoká efektivita provozu
  • palivový článek u vozidel se používá jako zdroj energie pro elektromotor, který umí s energií hospodařit mnohem lépe než spalovací motor, palivočlánkový pohon je energeticky významně efektivnější než pohon na dieselový motor nebo na stlačený zemní plyn.
 • Ekologie
  • Vedle emisí skleníkových plynů šetří palivočlánkové pohony vozidel či palivočlánkové energetické jednotky oproti tepelným strojům další škodlivé emise, které vznikají bez ohledu na druh pohonu. Patří sem zejména pevné částice nebo oxidy dusíku, které vznikají například i při spalování takového "zeleného" paliva, jako je zemní plyn.

 

Vodíkové technologie

Kontakt

Vodíkové technologie

 • Adresa: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420266173558     
 • Fax: +420220941029
 • E-mail: ales.doucek@ujv.cz
V oblasti klasické energetiky, teplárenství, spalování odpadu a průmyslové energetiky zajišťujeme předprojektovou a projektovou činnost ve výstavbě, podporu provozu, modernizace a ekologizace, optimalizace provozních nákladů. Zabýváme se OZE a aplikací vodíkových technologií v dopravě a energetice.