Drobečková navigace

Řízené stárnutí a hodnocení životnosti

Investice do jaderné energetiky lze zhodnotit pouze následným efektivním dlouhodobým provozem. Proces řízení životnosti jaderné elektrárny (Plant Life Management - PLiM) proto představuje velmi propracovaný systém péče o složité technologie různých typů.

Naše služby jsou zaměřeny na implementaci Programu řízení životnosti JE typu VVER pro zajištění dlouhodobého provozu za původní projektovou životnost. Projekty realizujeme pro provozovatele na našem i na zahraničních trzích s ohledem na řídící dokumentaci elektrárny a platnou legislativu (v zemi provozovatele i evropskou).

Problematikou řízení stárnutí a prodlužování životnosti zařízení se zabýváme dlouhodobě, zpracováváme programy pro řízení stárnutí konkrétních zařízení a jsme autorem řady certifikovaných metodik. V projektech s vazbou na řízení a hodnocení životnosti jsme zastupující organizací ČR v mezinárodních organizacích IAEA, NEA - OECD i EU.

Oblasti realizace programů zahrnují zejména udržování databáze projektových východisek, programy řízeného stárnutí a provozních kontrol, hodnocení odhadu rizik způsobených tlakově teplotními šoky a termohydraulické analýzy.

Naše služby

 • Design Bases – doplňování, udržování a aktualizace databáze projektových východisek;
 • Tvorba průkazné dokumentace v souladu s požadovanou normativně technickou dokumentací (NTD);
 • Hodnocení pevnosti a životnosti zařízení včetně predikcí stavu zařízení pro určené dominantní degradační mechanizmy;
 • Kvalifikace zařízení;
 • Výpočty odezvy zařízení na provozní podmínky metodou konečných prvků (statika, vedení tepla, lomová mechanika, dynamika včetně seizmicity a rychlých dějů jako jsou švihy roztržených potrubních systémů);
 • Úpravy a tvorba řídících programů (program řízení životnosti, programy řízeného stárnutí);
 • Hodnocení odhadu rizik způsobených tlakově teplotními šoky;
 • Termohydraulická analýza pro pevnostní analýzy;
 • Návrh podpůrných databázových aplikací;
 • Provádění technicko-ekonomických studií energetických zařízení;
 • Konstrukce a výroba nezbytných experimentálních zařízení.
Manipulátor pro NDT diagnostiku materiálů
Pracoviště výpočtů pevnosti a životnosti strojních zařízení jaderných elektráren
Vybavení uvnitř horké komory
Kvalifikace komponent a zařízení jaderných elektráren
Pracoviště kvalifikace komponent a zařízení jaderných elektráren
Ultrazvuková diagnostika svarů

Naše infrastruktura

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Vybrané reference

Naše služby zahrnují legislativní a provozní podporu všech fází výstavby, provozu a vyřazování jaderných zařízení. Našimi partnery jsou investoři, provozovatelé i státní dozorové orgány.