Drobečková navigace

PET Centra

Naše dlouhodobé a v dané oblasti unikátní zkušenosti z výstavby a rutinního provozu tří center pro pozitronovou emisní tomografii v ČR nám umožňují poskytovat komplexní a vysoce specializované služby.

Naše služby, naše PET centra

 Dlouhodobé a v dané oblasti jedinečné zkušenosti umožňují při výstavbě PET center zajišťovat zejména:

 • poradenství při zavádění farmaceutických výrob,
 • tvorbu kompletní projektové dokumentace (stavební i technologické),
 • výběr vhodných dodavatelů,
 • přejímací testy,
 • uvedení do provozu,
 • získání potřebných oprávnění a certifikátů pro provoz.

Vzdělávací potřeby pracovníků pro PET centra se staly základem projektu s názvem Ucelený systém vzdělávání personálu v PET. Tento projekt vytvořil komplexní tematický rámec znalostí a dovedností v oblasti PET v úzké návaznosti na praktické potřeby provozu.

Školíme personál z těchto oblastí:

 • obsluha cyklotronu,
 • výroba radiofarmak,
 • kontrola kvality.

Sídlo: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež

PET centrum slouží především pro výzkum a vývoj nových radiofarmak s ultrakrátkodobými PET radionuklidy.

Projekt obsadil třetí místo v kategorii Investor roku 2010.

Cenu za největší inovační potenciál mu udělil Czechinvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Sdružením pro zahraniční investice. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu České republiky v rámci programu POTENCIÁL. Následovala výstavba třetího podlaží VaV PET centra Řež, které ve spolupráci se zdravotnickým zařízením plní úlohu vývojově-výrobně-aplikační. Na realizaci druhé fáze PET centra byla získána podpora z ERDF a státního rozpočtu České republiky v rámci programu OPPI (Operační program podnikání a inovace – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), programu Školicí střediska.

 

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7a, 656 53 Brno

Za účelem získání nezávislosti moravských krajů na dodávkách PET radiofarmak ze středních Čech bylo v roce 2005 přistoupeno k záměru vybudovat při Masarykově onkologickém ústavu v Brně druhé PET centrum. Výstavba začala v dubnu 2006 a byla částečně dotována v rámci programu INOVACE II z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a také ze státního rozpočtu České republiky. PET centrum zahájilo zkušební provoz 1. června 2007.

Na pracovišti je zavedena výroba nejpoužívanějšího PET radiofarmaka Fludeoxyglukosa inj. (komerční název produktu ÚJV řež, a. s.). Jde o radiodiagnostikum využívané metodou PET nebo PET/CT.

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,  č.p. 37, 150 30 Praha 5

Jako první PET centrum v České republice bylo postaveno ve spolupráci s Mezinárodní atomovou agenturou (MAAE). MAAE záměr schválila jako modelový projekt a přislíbila finanční podporu. Díky této spolupráci byla v listopadu 1998 zahájena výstavba prvního PET centra v České republice v prostorách při Nemocnici Na Homolce v Praze. PET centrum bylo slavnostně otevřeno v srpnu 1999 a právě tady byl poprvé v České republice vyšetřen PET metodou první pacient.

Na pracovišti je zavedena výroba nejpoužívanějšího PET radiofarmaka Fludeoxyglukosa inj. (komerční název produktu ÚJV Řež, a. s.). Jde o radiodiagnostikum využívané metodou PET nebo PET/CT.

Kontakt

Divize Radiofarmaka

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
  • Tel: +420 266 172 178
  • Fax: +420 220 940 945
  • E-mail: radiopharm@ujv.cz

Reference

Jsme dominantním hráčem na trhu radiofarmak v ČR. Kromě produkce fludeoxyglukozy pro PET vyšetření a provozování tří PET center se věnujeme i výzkumu a vývoji nových léčivých přípravků