Drobečková navigace

Technická podpora provozu a údržby JE

Naše podpora provozovatelů jaderných elektráren zahrnuje ucelený komplex služeb od diagnostiky a rizikově orientovaných programů provozních kontrol přímo na elektrárnách přes kvalifikaci inspekčních metod a bezpečnostní analýzy až po zastřešující projekty zvyšování výkonu a životnosti jaderných bloků. Výrazně se profilujeme i v přenosu mezinárodního know-how, zejména v oblasti nedestruktivních kontrol.

Programy provozních kontrol bezpečnostně významných komponent pro stávající JE i nové jaderné zdroje typu VVER představují systematické koncepční řešení návrhu, provádění změn, zvážení možností úspor a porovnání programů provozních kontrol JE podle kvantifikovatelných objektivních kritérií vypočtených s využitím PSA.

Integrovaný přístup k rizikově orientovaným provozním kontrolám a naše účast na výměně metodik v celosvětovém měřítku udržuje naše služby na evropské špičce. Provozovatelům JE přinášíme z bezpečnostního hlediska odůvodněné ekonomické úspory a zvýšení návratnosti investic do energetických zařízení.

Naše služby

 • Provádění provozních kontrol na lokalitách EDU a ETE (VT, PT, MT, UT, PAUT, RT);
 • Provozní diagnostika armatur s elektrickým a pneumatickým pohonem;
 • Kvalifikace nových inspekčních metod a postupů (například RTG kontroly na zaplaveném potrubí) ;
 • Design a výroba zkušebních těles s jiskřenými i skutečnými vadami pro účely kvalifikačních zkoušek;
 • Přenos know-how a aktuálních poznatků z oblasti nedestruktivních kontrol ze světa (Rusko, USA);
 • Dodávky náhradních dílů se zvláštním požadavkem na jakost dle vyhl. 132/2008 Sb. a vyhl. 309/2005 Sb.
Kontrola předpínacich lan ochranné budovy reaktoru na JE Temelín
Kontrola předpínacich lan ochranné budovy reaktoru na JE Temelín

více...

 • Projekty zvyšování bezpečnosti na základě výsledků „Stress testů“ po havárii na jaderné elektrárně Fukušima – celkové zodolnění a posílení hloubkové ochrany jaderné elektrárny, aby lépe zvládala důsledky extrémních vnějších vlivů, zemětřesení, výpadků elektrického napájení a odvodu tepla;
 • Postupy pro řízení stárnutí a vytvoření podmínek pro dlouhodobé provozování (LTO).
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 

 

Pro praktickou realizaci aktivit, při kterých se využívají zdroje ionizujícího záření zajišťujeme:

 • návrh, konstrukce a dodávky experimentálních pracovišť se zdroji ionizujícího záření - horké a polohorké komory,
 • konstrukce, výroba a dodávky zkušebních celků a experimentálních zařízení (autoklávy, zkušební smyčky) pro zkoušky průmyslových a energetických zařízení,
 • konstrukce a výroba přípravků,
 • návrhy a výroba zkušebních těles pro svědečné programy,
 • návrhy a výroba zkušebních těles s necelistvostmi pro NDT kvalifikace,
 • design a výroba systémů pro vysoce vakuové svařování materiálů elektronovým svazkem.

 

 

 

 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Vybrané reference