Drobečková navigace

Sběr dat na trenažéru blokové dozorny jaderné elektrárny s VVER-440

Vývoj metodiky pro sběr a analýzu dat z trenažéru blokové dozorny s cílem řešit problematiku lidského faktoru (podpora tvorby procedur, podpora výcviku, získání vstupů pro bezpečnostní analýzy, vstupy pro PSA). Analýza dat, formulace doporučení k obsahu procedur a k výcviku, zpracování podkladů k odhadu pravděpodobností selhání obsluhy. Prezentace výsledků sběru všem obsluhám blokové dozorny na JE Dukovany.

Zákazník:
ČEZ, a. s., US DOE
Kategorie:

 

Realizace: 1998-2001, 2011-2014, 2017-2020

Kontakt

Analýzy spolehlivosti a rizik