Drobečková navigace

Nízkoemisní uhelná energetika

Jsme řešitelem výzkumných projektů zaměřených na problematiku zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS), vznikajícího v energetice při spalování, případně zplyňování fosilních paliv.

Naše řešení problematiky CCS zahrnuje:

 

 • výzkum a vývoj optimálního konceptu záchytu CO2 metodou post-combustion(záchyt ze spalin po spalování); pro zadaný blok a palivo zpracování technického návrhu systému sorpčního záchytu CO2 ze spalin a optimální integrace tohoto systému do procesní technologie elektrárny; vyhodnocení dopadů integrace systému záchytu na čistou účinnost elektrárny, ekonomii provozu elektrárny a výrobní cenu elektrické energie,
 • zkoumané post-combustion technologie:
  • amoniaková sorpční vypírka,
  • nízkoteplotní adsorpce na tuhé sorbenty,
  • vysokoteplotní sorpce na CaO (tzv. karbonátová smyčka);
 • výzkum a vývoj optimálního konceptu záchytu CO2 metodou oxyfuel (spalování čistým kyslíkem); pro zadaný výkon a palivo zpracování technického návrhu kotle pro spalování s kyslíkem; vyhodnocení ekonomie provozu elektrárenského bloku s oxyfuel spalováním a záchytem CO2,
 • výzkum a vývoj optimálního konceptu záchytu CO2 metodou pre-combustion (zplynění uhlí a následný záchyt ze syntézního plynu); pro zadaný výkon a palivo návrh technického systému sestávajícího z integrovaného zplynění uhlí, úpravy, čistění a separace CO2 ze syntézního plynu a následného využití plynu v kombinovaném cyklu pro výrobu energie; vyhodnocení ekonomie provozu a výrobní ceny elektřiny,
 • zařízení pro experimentální výzkum:
  • testovací jednotka pro výzkum nízkoteplotní sorpce CO2 z reálných spalin umístěná na elektrárně Prunéřov,
  • testovací jednotka pro výzkum vysokoteplotní sorpce s možností zvýšeného tlaku až 2,5 MPa.

Zachycování oxidu uhličitého

 • vývoj metodik pro posouzení vhodnosti potenciálního úložiště, hodnocení migrace a interakce CO2 s horninovým prostředím,
 • modelování migrace a interakce CO2 s horninovým prostředím,
 • experimentální výzkum migrace a interakce CO2 prováděný na vzorcích hornin odpovídajících horninám v lokalitách potenciálního úložiště v České republice,
 • riziková analýza pro hodnocení bezpečnosti ukládání CO2,
 • přijatelnost ukládání CO2 do geologických struktur pro veřejnost,
 • ekonomie transportu a ukládání CO2.

Chemie palivového cyklu

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz