Drobečková navigace

Palivový cyklus

Komplexně podporujeme jaderné elektrárny zejména v oblasti střední části palivového cyklu, od okamžiku dodání paliva do jaderné elektrárny až po jeho vyvezení z reaktorů a uložení do meziskladu. Výzkumné a vývojové projekty doplňují portfolio našich služeb i v této oblasti.

Na poli výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblastech palivového cyklu jsou aktivity zaměřeny na: 

 • metody pro výpočty charakteristik aktivní zóny;
 • termomechaniku paliva a optimalizace palivových vsázek;
 •  vývoj nových metod pro neutronicko-fyzikální výpočty aktivní zóny;
 • vývoj nových metod pro optimalizaci palivových vsázek;
 • multifyzikální výpočty aktivní zóny;
 • pokročilou analýzu neurčitostí výpočtů;
 • podporu zadní části palivového cyklu jaderných elektráren a výzkumných reaktorů;
 • zpracování koncepčních a expertních studií k optimalizaci nakládání s vyhořelým palivem v evropském kontextu hospodaření se štěpnými materiály;
 • přípravu uzavření palivového cyklu reaktorů;
 • vývoj výpočetních metod pro reaktory GenIV a jejich analýzy;
 • analýzy pokročilých palivových cyklů.
 

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Divize Radioaktivní odpady a vyřazování

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420266172125 
 • Fax: +420 266 172 086
 • E-mail: waste@ujv.cz

Vybrané reference

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.