Drobečková navigace

Obnovitelné zdroje energie

Oblastí obnovitelných zdrojů energie se zabýváme s důrazem na efektivitu jejich využívání a začleňování do sítě.

Naše služby:

 • návrhy systémů pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z bioplynů nebo pyrolyzních plynů (bioplyny z čistíren odpadních vod, skládek, bioplynových stanic) na bázi vysokoteplotních palivových článků,
 • návrhy systémů pro úpravu plynů a separaci vodíku ze směsi syntézních plynů,
 • expertizy v oblasti využití solárních koncentračních elektráren jako zdroje vysokopotenciálního tepla pro vysokoteplotní elektrolýzu vody,
 • expertizy v oblasti návrhu systémů pro ukládání energie (stabilizace výkonu – hybridizace apod.).

více...

Systém ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku v areálu ÚJV Řež se skládá z fotovoltaické elektrárny, elektrolyzéru PEM (elektrická energie – vodík), zásobníku na stlačený vodík, palivového článku PEM (vodík – elektrická energie) a připojení do distribuční sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému:

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému

Využití:

 • pro malé, střední i velké podniky, které potřebují záložní zdroj elektrické energie
  • vhodné i pro aplikace bez přístupu k elektrické síti a zemního plynu
 • pro všechny, kdo chtějí provozovat budovy, podniky v ostrovním režimu (nezávisle na elektrizační soustavě)
 • pro všechny, kdo chtějí účinněji využívat a stabilizovat energii z obnovitelných zdrojů energie
 • pro všechny, kdo potřebují ekologický zdroj vodíku s vysokou čistotou
 • pro všechny, kdo chtějí vyrábět teplo a elektrickou energii na bázi mikro/kogeneračních jednotek s vysokou účinností (vhodné jak pro domácnosti, bytové objekty či komerční objekty a podniky)

Výhody systému či jednotlivých komponent:

 • flexibilní a účinná výroba tepla a elektrické energie z vodíku/zemního plynu na bázi mikro-kogeneračních/kogeneračních jednotek
 • nízko-emisní zařízení -> lokální zlepšení kvality ovzduší (snížení emisí, prachu a hluku)
 • snížení nákladů na primární zdroj energie
 • dlouhodobější skladování energie
 • záložní systém v případě výpadku elektrického proudu
 • v případě ostrovního systému nezávislost na distribuční síti elektrické energie
 • možnost spolufinancovat projekt z veřejných zdrojů

Uložit

Vodíkové technologie

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Divize ENERGOPROJEKT PRAHA

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 - Libeň 
  • Telefon: +420 227 133 333
  • Fax: +420 227 133 340
  • E-mail: energoprojekt@ujv.cz

 

 

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.