Drobečková navigace

Akreditované laboratoře

Naše akreditované laboratoře působí v pěti oblastech, pokrývajících vybrané mechanické, fyzikálně-chemické, elektrické, radiační a radiochemické (radioaktivita) vlastnosti materiálů, akreditovaná zkušební měření, zkoušky a analýzy. Osvědčení o akreditaci jsou laboratořím uděleny Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě pravidelného ověřování plnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Manipulátor pro NDT diagnostiku materiálů
Komplex polohorkých komor divize Integrita a technický inženýring
Pracoviště polohorkých komor
Vybavení polohorké komory
Kontejnery se vzorky materiálů uvnitř polohorké komory
Kabelové depozity pro řízené stárnutí kabelů na JE
Kvalifikace komponent a zařízení jaderných elektráren
Pracoviště kvalifikace komponent a zařízení jaderných elektráren
Ultrazvuková diagnostika svarů
Stanice pro diagnostiku RAO
Modernizovaná polohorká komora
Diagnostika svarů potrubí

Laboratoře

V oblasti měření a radiochemických analýz poskytujeme tyto služby:

 • akreditované stanovení obsahu radionuklidů v různých materiálech a médiích;
 • detekce a stanovení obsahu jaderných materiálů;
 • charakterizace radioaktivních odpadů;
 • stanovení obsahu (podílu) biomasy v palivech;
 • radiační monitorování pracovního a životního prostředí;
 • stanovení obsahu toxických kovů v různých materiálech a médiích;
 • měření účinnosti vzduchotechnických, aerosolových a jódových filtrů.

Důležité analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami v rámci Centrální analytické laboratoře – zkušební laboratoře (CAL-ZL). Jedná se o stanovení a monitorování radionuklidů významných z hlediska bezpečného provozu jaderných zařízení; stanovení a monitorování radioaktivních, toxických a jiných prvků (izotopů) významných z hlediska ochrany životního prostředí a vzorků přírodních materiálů, analýzy vzorků plynů a biomasy. Viz níže akreditační protokol ke stažení – 1093.4 Centrální analytická laboratoř.

 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

Kalibrace teplot v rozmezí (-196; -30 až 1100) °C:

 • odporové teploměry
 • skleněné teploměry
 • termočlánky typu J, K, S
 • měřicí řetězce (na místě u zákazníka)

 Kalibrace tlaku v rozmezí (-1 až 700) bar:

 • deformační tlakoměry
 • elektromechanické tlakoměry
 • měřicí řetězce (na místě u zákazníka)