Drobečková navigace

Reference

Rok Název projektu / reference Zákazník Kategorie
2013

Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání RAO a vývoj postupů jejich hodnocení

Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání RAO a vývoj postupů jejich hodnocení, realizováno v letech 2009 - 2013

projekt MPO č. FR-TI1/362

Radioaktivní odpady
2010

Návrh optimalizace technologických procesů plnění a sušení obalových souborů CASTOR 1000/19 včetně následných servisních činností

Návrh optimalizace technologických procesů plnění a sušení obalových souborů CASTOR 1000/19 včetně následných servisních činností, dokončeno v roce 2010

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2012

Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě

Aktualizace původního referenčního projektu hlubinného úložiště vychází z poznatků výzkumu a vývoje jak v ČR a v zahraničí. Projekt shrnuje dostupné informace, hodnotí realizovatelnost…

SÚRAO

Podpora provozu jaderných elektráren Radioaktivní odpady
2013

Konstrukce a výroba zkušebních zařízení, autoklávů a smyček

Konstrukce a výroba zkušebních zařízení, autoklávů a smyček

Holandsko, Brazílie,Taiwan, Mexiko

Podpora provozu jaderných elektráren
2017

Radiační technologie

Radiační technologie

Výrobci kabelů a další zákazníci

Podpora provozu jaderných elektráren
2007

Hodnocení vodíkového křehnutí

Hodnocení vodíkového křehnutí

EPRI, Chemopetrol

Podpora provozu jaderných elektráren
2008

Hodnocení korozního praskání a korozní úpravy

Hodnocení korozního praskání a korozní úpravy

EPRI

Podpora provozu jaderných elektráren
2009

Koncepce bezpečnosti a revize na elektrárně Mochovce, SR

Koncepce bezpečnosti a revize na elektrárně Mochovce

Slovenské elektrárne, a.s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2010

Technická podpora při zvyšování výkonu na elektrárně Bohunice

Technická podpora při zvyšování výkonu na elektrárně Bohunice

Slovenské elektrárne, a.s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2012

Kvalifikace inspekčních postupů, zařízení a personálu

Kvalifikace inspekčních postupů, zařízení a personálu

Tecnatom, JE Ukrajina, Loviisa, Kozloduj, Paks

Podpora provozu jaderných elektráren