Drobečková navigace

Reference

Rok Název projektu / reference Zákazník Kategorie
2016

Review and verification of Safety Analysis Report, incl. Independent Verification Analysis for Mochovce 34

Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4 - Review and verification of Safety Analysis Report, incl. Independent Verification Analysis

Slovenské elektrárny, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren

Podpora licencování záměny jaderného paliva TVSA-T Mod.2 pro JE Temelín

Vypracování analýz a zpracování dílů 4 a 15 Předprovozní bezpečnostní zprávy (PpBZ) pro povolení záměny jaderného paliva v JE Temelín za nové palivo (TVSA-T mod.2).

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren

Program lokalizace taveniny pro JE Temelín

Řešení způsobu lokalizace taveniny při případné těžké havarii na JE Temelín.

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2016

Core reload calculations for HANHIKIVI-1 unit

Přepočet charakteristik palivových vsázek navrhovaných dodavatelem paliva

Fennovoima Oy

Podpora provozu jaderných elektráren
2015

Increase of post-accident hydrogen mitigatin system performance for „ETE“ Temelín Nuclear Power Plant

Zpracování analytické podpory návrhu systému likvidace pohavarijního vodíku pro podmínky těžké havárie pro JE Temelín.

Westinghouse Electric Germany GmbH

Podpora provozu jaderných elektráren
2014

Nezávislé ověřování bezpečnostní zprávy pro ÚJD

ÚJD se na nás obrací s jednotlivými požadavky na nezávislé posouzení /ověření bezpečnostní zprávy (SAR) Regionálního úložiště RAO Mochovce. Poslední ověření proběhla v roce 2010 a 2014.

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD)

Radioaktivní odpady

Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště

Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště (HÚ) je realizována na základě dílčích kontraktů uzavíraných podle rámcové smlouvy platné pro období 2014-2019. Projekt…

SÚRAO

Radioaktivní odpady

Radiochemické a chemické analýzy a související služby (OSCAR Project)

Laboratorní (off-site) chemické a radiochemické analýzy a související služby pro účely vyřazování evropského výzkumného centra JRC Ispra v Itálii. Analýzy probíhají na základě dílčích…

EC JRC Ispra

Radioaktivní odpady
2004

Sanace a likvidace (vyřazování) pracoviště na výrobu medicinálních zářičů s 226Ra v areálu ÚRAO Richard

Cílem projektu byla sanace a odstranění starých ekologických zátěží. Součástí zakázky byla projekční činnost v oblasti nakládání se zdroji ionizujícího záření, vzorkování, monitorování…

Ministerstvo financí ČR

Radioaktivní odpady
2016

Hlubinné úložiště - výběr lokality, 1. etapa

Studie realizovaná ve spolupráci s UJP Praha obnovuje program přípravy hlubinného úložiště na Slovensku. Práce zahrnovaly aktualizaci původní studie proveditelnosti HÚ, návrh vnitrostátního…

JAVYS a. s.

Radioaktivní odpady