Drobečková navigace

Reference

Rok Název projektu / reference Zákazník Kategorie
2017

Podpora periodického hodnocení bezpečnosti

Tvorba a aktualizace metodiky a kritérií pro periodické hodnocení bezpečnosti JE v ČR a hodnocení vybraných oblastí (lidský faktor, procedury).

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren

Komplexní zajištění a realizace přeprav vyhořelého jaderného paliva ze země použití do země původu paliva (Rusko, Čína)

ČR se jako jedna z prvních připojila k programu sníženi globálních hrozeb, jehož cílem je mj. odvoz vysoce obohaceného paliva z výzkumných reaktorů do země jeho původu. Na základě úspěšného…

Česká republika, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Srbsko, Maďarsko, Bulharsko, Vietnam,Uzbekistán, Gruzie, Ghana

Radioaktivní odpady

Jaderná elektrárna TEMELÍN, Česká republika

Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Uvedení do provozu 2000-02.

Investor: ČEZ, a. s.

Projektové a inženýrské služby
2013

Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER 1000 typ V320 JE Temelín, Česká republika

Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER 1000 typ 320 v ETE při využití projektových rezerv na 104% nominálního výkonu

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2007

Analýzy spolehlivostně orientované údržby (RCM) pro JE Bohunice

Komplexní systematická analýza údržby na JE Bohunice s cílem definovat strategie a konkrétní prvky údržby pro široké spektrum vybraných provozních i bezpečnostních systémů.

Slovenské elektrárny, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren

Sběr dat na trenažéru blokové dozorny jaderné elektrárny s VVER-440

Vývoj metodiky pro sběr a analýzu dat z trenažéru blokové dozorny s cílem řešit problematiku lidského faktoru (podpora tvorby procedur, podpora výcviku, získání vstupů pro bezpečnostní…

ČEZ, a. s., US DOE

Podpora provozu jaderných elektráren
2013

Implementace metodik využití kreditu vyhoření (BUC) a částečného uvážení bóru (PBC) pro skladovací zařízené na EDU

Vypracování moderních metodik pro stanovení podkritičnosti skladovaného použitého paliva na JE Dukovany , podpora provozovatele při implementaci a licencování pro skladovací zařízení na JE Dukovany.

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2015

Upgrade 6 monitorovacího systému SCORPIO-VVER na jaderné elektrárně Dukovany

Zásadní modernizace monitorovacího systému provozovaného na JE Dukovany.

ČEZ, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2016

Modifikace systému SCORPIO-VVER na jaderné elektrárně Bohunice, Slovenská republika

Zavedení signálu přesného měření poloh regulačních orgánů v monitorovacím systému SCORPIO-VVER na JE Bohunice

Slovenské elektrárny, a. s.

Podpora provozu jaderných elektráren
2016

Dodávka SW ANDREA pro Úrad jadrového dozoru Slovenské republiky

Poskytnutí licence a implementace SW ANDREA pro výpočty charakteristik aktivní zóny

Úrad jadrového dozoru Slovenské republiky

Podpora provozu jaderných elektráren