Drobečková navigace

Reference

Rok Název projektu / reference Zákazník Kategorie
2008

Výstavba PET Centra Brno - včetně uvedení do provozu produkčního a diagnostického pracoviště

Výstavba PET Centra Brno - včetně uvedení do provozu produkčního a diagnostického pracoviště, datum realizace 2006 -2008

Radiofarmaka
2011

Centrum cílených terapeutik - techniky přípravy monoklonálních protilátek pro diagnostické a terapeutické využití

Centrum cílených terapeutik - techniky přípravy monoklonálních protilátek pro diagnostické a terapeutické využití, realizace 2005 - 2011

Radiofarmaka

Komplexní sanace starých ekologických zátěží (radioaktivní kontaminanty, radioaktivní odpady a přeložení vyhořelého paliva v areálu ÚJV)

Komplexní sanace starých ekologických zátěží (radioaktivní kontaminanty, radioaktivní odpady a přeložení vyhořelého paliva v areálu ÚJV); zahrnuje projekční činnosti, dekontaminaci,…

Ministerstvo financí ČR

Radioaktivní odpady
2011

Technicko-ekonomické vyhodnocení relevantních technologií pro zpracování a úpravu radioaktivních odpadů produkovaných předpokládanými novými jadernými zdroji

Multikriteriální analýza technických, bezpečnostních a ekonomických aspektů dostupných technologií a jejich kombinací pro zpracování a úpravu radioaktivních odpadů, předpokládaných…

ČEZ, a. s.

Radioaktivní odpady
2012

Podkladová studie pro aktualizaci "Koncepce nakládání s VJP a RAO v ČR"

Zpracování a analýza výchozích podkladů pro aktualizaci Koncepce. Zahrnuje zpracování inventáře očekávané produkce radioaktivních odpadů v ČR, posouzení kapacity úložišť RAO, návrh…

SÚRAO

Radioaktivní odpady

Řešení záchytů neznámých a opuštěných zdrojů ionizujícího záření

Řešení záchytů neznámých a opuštěných zdrojů ionizujícího záření na základě dlouhodobé smlouvy se SÚRAO, Pražské služby, a.s. (spalovna Malešice), ASA, s.r.o. (skládka Ďáblice) a Plzeňská…

SÚRAO, Pražské služby, a.s., ASA, s.r.o. a Plzeňská teplárenská, a.s.

Radioaktivní odpady

Testy termické stability soustavy „kapalný odpad – bitumenová matrice“ k prokazování bezpečnosti provozu bitumenačních linek JE Dukovany a JE Temelín

Realizace komplexních testů termické stability soustavy „kapalný odpad – bitumenová matrice“ v provozním měřítku (tj. 1:1) na experimentální lince Frobit. Součástí testu je i radiochemická…

ČEZ, a. s.

Radioaktivní odpady

Mezilaboratorní porovnání přesnosti a správnosti měření jaderných materiálů EQRAIN

Centrální analytická laboratoř - Zkušební laboratoř je součástí sítě zárukových laboratoří IAEA a zúčastní se pravidelných mezilaboratorních porovnání EQRAIN, organizovaných francouzskou…

IAEA

Radioaktivní odpady
2013

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury

Předmětem projektu byla problematika propustných zón ve zdánlivě kompaktní hmotě žulové horniny. Testování hornin probíhalo sledováním migrace stopovací látky podél krystalových zrn…

projekt MPO č. FR-TI1/367

Radioaktivní odpady
2015

Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje

Komplexně pojatý projekt se zabýval problematikou RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje. V rámci projektu byl vyvinut simulátor zaplňování úložiště Dukovany, řešeny technologie zpracování…

projekt MPO č. FR-TI3/245

Radioaktivní odpady