Drobečková navigace

Komplexní zajištění a realizace přeprav vyhořelého jaderného paliva ze země použití do země původu paliva (Rusko, Čína)

ČR se jako jedna z prvních připojila k programu snižení globálních hrozeb, jehož cílem je mj. odvoz vysoce obohaceného paliva z výzkumných reaktorů do země jeho původu. Na základě úspěšného odvozu z ČR v roce 2007 získala ÚJV Řež, a. s. dlouhodobý kontrakt na technickou podporu odvozů ze zemí využívajících ruské a čínské palivo. Do roku 2017 jsme zajistili nakládku a odvoz 109 kontejnerů s palivem v 16 samostatných transportech po silnici, železnici, po moři i letecky z 11 zemí. Máme zkušenost s různými formami paliva (tyče, kapalné palivo, podkritické soubory).

Zákazník:
Česká republika, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Srbsko, Maďarsko, Bulharsko, Vietnam,Uzbekistán, Gruzie, Ghana
Kategorie: