Drobečková navigace

Podkladová studie pro aktualizaci "Koncepce nakládání s VJP a RAO v ČR"

Zpracování a analýza výchozích podkladů pro aktualizaci Koncepce. Zahrnuje zpracování inventáře očekávané produkce radioaktivních odpadů v ČR, posouzení kapacity úložišť RAO, návrh technických opatření a harmonogram jejich realizace, program výzkumu a vývoje, posouzení proveditelnosti koncepce a zapracování požadavků směrnice EC 2011/70/EURATOM.

Zákazník:
SÚRAO
Rok:
2012
Kategorie: