Drobečková navigace

Komplexní sanace starých ekologických zátěží (radioaktivní kontaminanty, radioaktivní odpady a přeložení vyhořelého paliva v areálu ÚJV)

Komplexní sanace starých ekologických zátěží (radioaktivní kontaminanty, radioaktivní odpady a přeložení vyhořelého paliva v areálu ÚJV); zahrnuje projekční činnosti, dekontaminaci, nakládání se zdroji ionizujícího záření a s radioaktivními odpady a jejich charakterizaci, řízení radiační ochrany a vyřazování pracovišť se zdroji II. a III. kategorie, realizováno postupně v etapách v letech 2003-2018.

Zákazník:
Ministerstvo financí ČR
Kategorie: