Drobečková navigace

Komplexní modernizace elektrárny PRUNÉŘOV II, Česká republika

Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Zákazník:
Investor: ČEZ, a. s.
Rok:
2012
Kategorie:

Provedené projektové a inženýrské činnosti 

Podnikatelský záměr 2006-07
Koncepční projekt 2007
Dokumentace pro výběr. řízení (technická část) 2008
Úvodní projekt 2009
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 2009
Vstupní technická data pro dokumentaci EIA 2009
Prováděcí projekt - vybrané části 2011-12

Hlavní parametry

 
Výkon 3x 250 MWe
Dodávka tepla do systému CZT 280 MWt
Čistá tepelná účinnost 39 % (kondenzační provozní režim)
Palivo hnědé uhlí o výhřevnosti 9,75 MJ/kg

Hlavní zařízení

 
Kotle VÍTKOVICE granulační, práškové uhlí 660,4 t/h
  – parametry ostré páry 18,2 MPa / 575 °C / 580 °C
Parní turbína ŠKODA 250 MW, dvoutělesové provedení
Odsíření spalin AEE mokrá vápencová vypírka
  – emisní limity (obsah O2 6 %)

SO2 150 mg/Nm3,

NOx 200 mg/Nm3,

CO 200 g/Nm3,

tuhé znečišťující látky 10 mg/Nm3

Chladicí systém mokrá chladicí věž s přirozeným tahem a se vstupem spalin vypouštěných do ovzduší