Drobečková navigace

Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje

Komplexně pojatý projekt se zabýval problematikou RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje. V rámci projektu byl vyvinut simulátor zaplňování úložiště Dukovany, řešeny technologie zpracování a úpravy RAO (optimalizace stávajících matric a vývoj nových matric), navržen systém nakládání s velmi nízko aktivními odpady, vyvíjeny pokročilé dekontaminační metody a nové metodiky charakterizace radioaktivních materiálů. Projekt byl realizován v letech 2011 - 2015.

Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu FR-TI3/245
Rok:
2015
Kategorie:
MPO