Drobečková navigace

Program lokalizace taveniny pro JE Temelín

Řešení způsobu lokalizace taveniny při případné těžké havarii na JE Temelín.

Zákazník:
ČEZ, a. s.
Kategorie:

 Hlavními řešenými oblastmi jsou:

  • Možnosti odtlakování primárního okruhu v podmínkách těžké havárie
  • Možnosti stabilizace degradované aktivní zóny uvnitř tlakové nádoby reaktoru (TNR) doplňování do TNR v počátku rozvoje těžké havárie
  • Podpora výzkumu realizovatelnosti strategie In-Vessel Retention (IVR)
  • Podpora výzkumu realizovatelnosti strategie uchlazení taveniny po porušení dna tlakové nádoby reaktoru – Ex-Vessel Coolability (ExVC)
  • Řešení otázek řízení podmínek v kontejnmentu a dlouhodobé stabilizace havarovaného bloku
  • Řešení otázek těžkých havárií iniciovaných v bazénu skladování vyhořelého paliva

Realizace: 2015 - 2019

Kontakt

Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost