Drobečková navigace

Increase of post-accident hydrogen mitigatin system performance for „ETE“ Temelín Nuclear Power Plant

Zpracování analytické podpory návrhu systému likvidace pohavarijního vodíku pro podmínky těžké havárie pro JE Temelín.

Zákazník:
Westinghouse Electric Germany GmbH
Rok:
2015
Kategorie:

ÚJV provedlo analytickou podporu jako subdodávku pro WEG, které bylo členem řešitelského konsorcia. Provedené práce spočívaly

  • Provedení výpočtových analýz zdrojů hmot a energie do kontejnmentu pro tři základní scénáře s větvením v závislosti na chování coria po porušení dna tlakové nádoby. Analýzy byly provedeny kódem MELCOR 1.8.6 s integrálním modelem JE Temelín.
  • Provedení analýz rizika vodíku a identifikace kritických míst detailním modelem kontejnmentu JE Temelín kódem MELCOR 1.8.6
  • Provedení optimalizačních analýz umístění pasivních autokatalytických rekombinátorů (PAR) od fy. NIS s cílem minimalizace rizika vzniku podmínek pro urychlení plamene a eliminace možností splnění podmínek pro přechod hoření vodíku do detonabilního režimu
  • Podpora při finální lokalizaci jednotlivých PAR v kontejnmentech HVB1 a HVB2 JE Temelín

Realizace: 2013 - 2015

Kontakt

Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost