Drobečková navigace

Podpora licencování záměny jaderného paliva TVSA-T Mod.2 pro JE Temelín

Vypracování analýz a zpracování dílů 4 a 15 Předprovozní bezpečnostní zprávy (PpBZ) pro povolení záměny jaderného paliva v JE Temelín za nové palivo (TVSA-T mod.2).

Zákazník:
ČEZ, a. s.
Kategorie:

Analytické práce zahrnují kompletní termohydraulické analýzy pro ověření tepelných a hydraulických (tlakových) kritérií přijatelnosti, termohydraulické analýzy se zaměřením na maximalizaci úniku radioaktivních látek do okolí, analýzy limitujících událostí na základě best estimate metodiky s využitím neurčitostí vstupních dat (BEPU – best estimate plus uncertainties) a analýzy událostí ATWS.

Realizace: 2015-2018

Kontakt

Bezpečnostní analýzy