Drobečková navigace

Komplexní modernizace elektrárny TUŠIMICE II, Česká republika

 Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Zákazník:
ČEZ, a. s.
Rok:
2005
Kategorie:

Provedené projektové a inženýrské činnosti 

Podnikatelský záměr 2004
Koncepční projekt 2004
Vstupní technická data pro dokumentaci EIA 2005
Dokumentace pro integrované povolení (IPPC) 2005

Hlavní parametry

 
Výkon 4x 200 MWe
Dodávka tepla do systému CZT 72 MWt
Čistá tepelná účinnost 37,6 % (kondenzační provozní režim)
Palivo hnědé uhlí o výhřevnosti 9,9 MJ/kg

Hlavní zařízení

 
Kotle VÍTKOVICE granulační, práškové uhlí 492 t/h, 450 MWt
  – parametry ostré páry 17,45 MPa / 565 °C / 576 °C
Parní turbína ŠKODA 250 MW, 3-tělesové provedení
Odsíření spalin AEE mokrá vápencová vypírka
  – emisní limity (obsah O2 6 %)

SO2 150 mg/Nm3,

NOx 200 mg/Nm3,

CO 200 g/Nm3,

tuhé znečišťující látky 10 mg/Nm3

Chladicí systém mokrá chladicí věž s přirozeným tahem a se vstupem spalin vypouštěných do ovzduší