Drobečková navigace

Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Hlavním cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení z provozu. Hlavním výstupem projektu je: užitný vzor – odběrová sonda, která bude laboratorně testována na modelovém stendu, umožňujícím simulovat technické podmínky (vyjma radiace) a ověřená technologie: technologický postup optimalizovaný s ohledem na technicko-ekonomickou studii nakládání s produkovanými radioaktivními materiály, který bude testován v laboratorních a pilotních podmínkách.

Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu - APLIKACE - číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507
Kategorie:
MPO

Spoluřešitel: Technická univerzita v Liberci