Drobečková navigace

Software - Simplifikovaný model ekonomického hodnocení integrace CCS technologie do energetického zdroje (paroplynové elektrárny s integrovaným zplyňováním – IGCC)

Program ALFA - projekt číslo TA040201005 / Simplifikovaný model ekonomického hodnocení integrace CCS technologie do energetického zdroje (paroplynové elektrárny s integrovaným zplyňováním – IGCC)

Poskytovatel:
TA ČR
Rok:
2017
Kategorie:

 

SW - Software splňující podmínky RIV

Kategorie: Software

Název orig.: Simplifikovaný model ekonomického hodnocení integrace CCS technologie do energetického zdroje (paroplynové elektrárny s integrovaným zplyňováním – IGCC)

Název angl.: Basic model of economic assessment of CCS technologies integration into power plant (based on IGCC plant)

 

Anotace orig.

Simplifikovaný výpočtový model ekonomického hodnocení je vytvořen v softwarovém prostředí MS Excel 2010 s podporou programovacího jazyka Visual Basic.

Model ekonomického hodnocení reflektuje postupy mezinárodní metodiky (AACE) pro hodnocení integrace CCS technologií do energetických zdrojů.

Model umožňuje úpravu a optimalizace vstupních ekonomických parametrů (Investičních nákladů, počet provozních hodin, dobu živostnosti zdroje atd.), včetně optimalizace korekčních parametrů pro hodnocení stavu vývoje porovnávané technologie.

Hlavními výstupy ze simplifikovaného modelu jsou porovnávací ekonomická kritéria (COE – výrobní cena elektřiny, CAPEX – Celkové investiční náklady, OPEX – roční provozní náklady při 100% ročním využití zdroje, LCOE – střední výrobní cenu elektřiny, Náklady na separovanou tunu CO2, Náklady na emitovanou tunu CO2.

Model umožňuje definovat, respektive porovnat dopady integrace CCS technologie do dvou referenční případy zdrojů bez CCS technologie.

 

Anotace angl.

The basic computational model of the Economic assessment/evaluation is created in the MS Excel 2010 with the support of the Visual Basic

The Model reflects the International Methodology (AACE) for economic assessment of integration CCS technologies into power or power and heating plants.

The model allows adjustment and optimization of input economic parameters (investment costs, operation time, power plant lifetime, etc.), including the optimization of correction parameters for assessing the state of development of the comparison technologies.

The main outputs of the simplified model are the comparative economic criteria (COE - electricity production cost, CAPEX - Total investment costs, OPEX - annual operating costs at 100% annual plant utilization, LCOE - levelised cost of electricity, Capture cost and Avoided Cost).

The model makes it possible to define, more specified to compare the impacts of CCS technology integration on two different Reference cases of power plant without CCS.

 

Výsledek projektu: TA04021005

Hlavní obor: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

Vedlejší obor: AH - Ekonomie

Klíčová slova angl.: CCS technology; Pre-combustion, LCOE, COE, CO2 avoided cost, CO2 capture cost, economic assessment

 

Kontakt pro další informace ke stažení a využití software: Ing. Jiří Štefanica, manažer projektu TA04021005, ÚJV Řež, a. s., jiri.stefanica@ujv.cz

Název souboru: EH_Pre-combustion.xlsx

Autoři:

  1. autor: Monika VITVAROVÁ, Ing. (80%)
  2. autor: Jana SMUTNÁ, Ing. (10%)
  3. autor: Jiří ŠTEFANICA, Ing. (10%)