Drobečková navigace

Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

Projekt je orientován na výzkum interní a externí laserové kalibrace systému pro sledování stavu dokončených inženýrských staveb. Pilotní systém s interním a externím kalibračním modulem, bude aplikován v systému pro měření tvarových změn kontejnmentů JE Temelín. Interní reference v systému umožní jeho nepřetržitou funkčnost i v případě, že systém bude odpojen od vnějších zdrojů. Externí pak umožní periodickou vzdálenou kalibraci, která bude mít přímou návaznost na základní normály.

Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu - APLIKACE - číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
Kategorie:
MPO

Spoluřešitelé:  NETWORK GROUP, s.r.o. 

                          Ústav přístrojové techniky (ÚPT) AVČR