Drobečková navigace

Funkční vzorek-Přípravek pro zajištění precizní výroby miniaturizovaných zkušebních těles z bloků ozářeného materiálu vnitřních částí reaktoru

Program EPSILON - TH02020565 / Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren

Poskytovatel:
TA ČR
Rok:
2017
Kategorie:

 Autor:                                     Ing. Václav Novák

Schválil:                                  Ing. Radim Kopřiva

Jazyk výsledku:                     CZE                                           

Hlavní obor:                           JF       Jaderná energetika

                                                JG       Hutnictví, kovové materiály

                                                JS       Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví                            

Oblast uplatnění:                   Jaderná a klasická energetika, strojírenství

Uplatněn:                                ANO                                                                                              

Název výsledku česky:         Přípravek pro zajištění precizní výroby miniaturizovaných zkušebních těles z bloků ozářeného materiálu vnitřních částí reaktoru

Název výsledku anglicky:     Mechanical clamping device for precise manufacturing of miniaturized test specimens from irradiated material of nuclear reactor internals

Abstrakt k výsledku česky:  Polohovatelný přípravek umožňuje precizní dálkově řízenou výrobu ozářených miniaturizovaných kompaktních zkušebních těles o rozměrech 10 x 10 x 4 mm. Tato zkušební tělesa následně slouží k určení lomové houževnatosti strukturních materiálů komponent jaderných elektráren.

Abstrakt k výsledku anglicky: Positionable clamping device enables precise remote controlled manufacturing of irradiated miniaturized compact test pieces with dimensions 10 x 10 x 4 mm. Manufactured test pieces then serve for fracture toughness tests of structural materials of nuclear power plants components

Klíčová slova česky:             Přípravek, příprava vzorku, miniaturizovaná zkušební tělesa, horké komory

Klíčová slova anglicky:        Clamping device, test piece preparation, miniaturized test pieces, hot cells

Vlastník výsledku:                ÚJV Řež, a. s.                          

IČ vlastníka výsledku:          46356088       

Stát:                                        Česká Republika       

Lokalizace:                             ÚJV Řež, a. s., divize Integrita a technický inženýring (2300), oddělení Vysokoaktivní laboratoř a ozařovací experimenty (2306)              

Licence:                                  ne                                 

Licenční poplatek:                 ne                    

Ekonomické parametry/aspekty:

Funkční vzorek je využíván příjemcem (ÚJV Řež a.s., IČ 46356088).

Pořizovací hodnota je cca. 100 tis. Kč

Technické parametry/aspekty:

Funkční vzorek - upínací systém se skládá ze dvou samostatně ovládaných svěráků, které jsou uloženy horizontálně do propojovací platformy. Ta je připevněna do pracovní desky stolu elektrojiskrové drátové řezačky EIR-EMO2. Svěráky umožňují opakované upnutí polotovaru s vysokou přesností (±0,03 mm), polohování polotovaru v rozmezí 90° s mezi-polohou na 45°a vzájemnou výměnu polotovaru mezi jednotlivými svěráky. Jako polotovar slouží tělesa o rozměrech přibližně 10 x 10 – 27,5 mm.

Materiál komponent............................................. ocel tř. 17

Hmotnost............................................................. 2,89 kg

Rozměry.............................................................. 132 x 336 x 60 mm

Nosnost............................................................... 40 g

Rozsah posuvu v horizontální ose ..................... 27 mm

Polohování svěráku A kolem osy ....................... 0°, 45°, 90°

Polohování svěráku B kolem osy........................ 0°, 45°, 90°

Údržba (promazání pohyblivých částí)............... po cca. 40 hod. provozu

Opravy ............................................................... výměnou

 

Kategorie aplikovaného výsledku podle nákladů na jeho vytvoření:

A - Do 5 mil. Kč


Popis funkčního vzorku: Navržené zařízení slouží ke kontrolovanému a definovanému upnutí polotovaru definovaného rozměru, jeho držení, polohování a manipulaci při elektrojiskrovém obrábění. Přípravek se skládá ze dvou samostatně ovládaných svěráků uložených horizontálně se společnou osou rotace. Ty jsou uloženy ve společné platformě, která se pomocí šroubů připevňuje do pracovní desky stolu elektrojiskrové drátové řezačky EIR-EMO2 (dále jen EDŘ).

Svěráky jsou na společné platformě namontované upínacími čelistmi proti sobě a veškeré jejich ovládací prvky směřují mimo oblast obrábění. Oba svěráky jsou posuvně uloženy v rotačních pouzdrech, ve kterých je pomocí tvarových zámků možné jejich přesné úhlové polohování. Zajištění požadované polohy zabezpečuje aretační šroub, který pomocí svěrného spojení zabrání pohybu ustaveného svěráku při obrábění. Ovládání čelistí svěráku, jejich otevření a uzavření zabezpečuje ovládací šroub, uložený rovnoběžně s osou rotačního pouzdra. Všechny díly upínacího a polohovacího systému jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli, zabezpečující vysokou životnost v agresivním pracovním prostředí EDŘ.

Funkční vzorek byl realizován a využit v projektu Technologické agentury České republiky, EPSILON (TH02020565-2017V002) a nadále je využíván pro projekty ÚJV Řež, a. s. pro hodnocení provozní degradace ozářených materiálů strukturních komponent jaderných elektráren.

Přílohy:

Obr. 1 – Přípravek pro výrobu miniaturizovaných zkušebních těles

1.1        Propojovací platforma

1.2        Svěrák A

1.3        Aretační šroub polohy svěráku A

1.4        Polohovací páka A

1.5        Ovládání čelistí svěráku A

1.6        Svěrák B

1.7        Aretační šroub polohy svěráku B

1.8        Polohovací páka B

1.9        Ovládání čelistí svěráku B

1.10     Upnutý polotovar