Drobečková navigace

Autorizovaný software - Výpočtový model parního okruhu pro Integrované paroplynové zařízení se spalovací turbínou využívající palivo na bázi směsi vodíku a dusíku.

Program ALFA - projekt číslo TA04021005 / Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním

Poskytovatel:
TA ČR
Rok:
2016
Kategorie:

 

  • Kategorie: Autorizovaný software

Název orig.: Výpočtový model parního okruhu pro Integrované paroplynové zařízení se spalovací turbínou využívající palivo na bázi směsi vodíku a dusíku. 

Název angl.: Computational model of steam bottoming cycle behind gas turbine burning gas fuel based on hydrogen – nitrogen mixture.  

 

Anotace orig.

Výpočtový model parního okruhu je vytvořen v prostředí specializovaného software GT-PRO firmy Thermoflow Inc.. Hlavní devizou prostředí GT-PRO je možnost využití pravidelně aktualizované knihovny modelů spalovacích turbín, které byly vytvořeny na základě dat od jednotlivých výrobců. Díky této skutečnosti lze stanovit parametry spalin za spalovací turbínou i pro případ využití netradičního paliva, jakým je syntézní plyn na bázi směsi vodíku a dusíku. Právě znalost parametrů spalin na výstupu ze spalovací turbíny je nezbytným předpokladem pro reálný návrh a dílčí optimalizaci navazujícího parního okruhu.

Výpočtový model parního okruhu je založen na využití spalovací turbíny typu Alstom GT13E2 a byl vytvořen s respektováním všech definovaných energetických vazeb na technologií Pre-combustion. Výpočtový model umožňuje nejen úpravu a optimalizaci parametrů hlavních médií, ale i celkové konfigurace oběhu a typu dílčích komponent v závislosti na specifických podmínkách dle předpokládaného účelu využití a lokality umístění zdroje. 

Hlavními výstupy z výpočtového modelu jsou zejména výkonové parametry zdroje (elektrický výkon, spotřeba syntézního plynu, tepelná účinnost) a dále tepelné bilanční schéma popisující parametry médií ve všech hlavních uzlových bodech oběhu. Prostředí GT-PRO navíc umožňuje vytvoření orientační představy o investiční prostorové náročnosti navrženého řešení parního oběhu.   

 

Anotace angl.

Computational model of bottoming steam cycle were established within the specialized program GT-PRO (by Thermoflow, Inc.). Main benefit of GT-PRO software is possibility to use built-in gas turbine model library (annually updated) based on input data from gas turbine suppliers. Due to above mentioned fact, it is possible to specify flue gas parameters behind gas turbine burning uncommon fuel like hydrogen – nitrogen mixture syngas. It is necessary to know flue gas parameters behind gas turbine for correct design and optimization of subsequent steam cycle.

Steam cycle computational model is based on Alstom GT13E2 gas turbine use, all defined energy links to Pre-combustion technology has been taken into consideration. Model enables modifications and optimization of: main flows parameters, overall cycle configuration and main cycle components depending on specific conditions given by power plant purpose and location.

Computational model main outputs are power plant performance (electricity production, syngas consumption, thermal efficiency) and heat balance diagram (describes flow parameters at all important nodes. GT-PRO software further enables preliminary evaluation of investment cost and plant site plan (built-up area).

 

Hlavní obor: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

Vedlejší obor: DI – Znečištění a kontrolu vzduchu

Klíčová slova angl.:CCS technology; Pre-combustion, combined cycle gas turbine; heat balance diagram

 

Licence: K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, pro bližší informace kontaktujte garanta projektu Ing. Jiří Štefanica ( jiri.stefanica@ujv.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Autoři:

1. autor: Hrdina Zdeněk, Ing. 

2. autor: Pilař Lukáš, Ing. PhD. 

3. autor: Vlček Zdeněk, Ing.

 

Soubory ke stažení