Drobečková navigace

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury

Předmětem projektu byla problematika propustných zón ve zdánlivě kompaktní hmotě žulové horniny. Testování hornin probíhalo sledováním migrace stopovací látky podél krystalových zrn různých žul v laboratorních a in-situ podmínkách. Terénní práce probíhaly ve 100 m hlubokých vrtech. Součástí bylo hodnocení vrtů, modelové popisy horninového prostředí a jeho charakterizace. Experimentálně ověřené chemické a hydrogeochemické procesy byly modelovány matematicky (model NAPSAC). Projekt byl realizován v letech 2009 - 2013

Zákazník:
projekt MPO č. FR-TI1/367
Rok:
2013
Kategorie: