Drobečková navigace

Sanace a likvidace (vyřazování) pracoviště na výrobu medicinálních zářičů s 226Ra v areálu ÚRAO Richard

Cílem projektu byla sanace a odstranění starých ekologických zátěží. Součástí zakázky byla projekční činnost v oblasti nakládání se zdroji ionizujícího záření, vzorkování, monitorování a charakterizace pracoviště, nakládání se zdroji ionizujícího záření a radioaktivními odpady, dekontaminace a vyřazování pracoviště z provozu, uvádění radionuklidů do životního prostředí a potřebné laboratorní analýzy. Projekt byl realizován v letech 2002-2004.

Zákazník:
Ministerstvo financí ČR
Rok:
2004
Kategorie: