Drobečková navigace

Úseky

Úseky společnosti - organizační členění

Úsek generálního ředitele zahrnuje tato oddělení a pracovní skupiny:

 • Marketing a prodej
  • Marketing
  • Prodej
  • Právní služby
 • Integrovaný systém řízení
  • ISŘ
  • Archiv a knihovna
  • Metrologie

Úsek Finance zahrnuje tato oddělení a pracovní skupiny:

 • Finanční účtárna
 • Plánování, reporting a controlling
 • ICT a systémové aplikace
 • Personalistika
 • Autodoprava
 • Správa daní
 • Správa majetkových účastí
 • Nákup
 • Celní agenda
 • Sklady

Úsek Správa a provoz zahrnuje tato oddělení:

 • Provozní služby
  • HZSp
  • ochrana majetku a ostraha
  • úklidy
  • stravování
 • Správa
  • pronájem prostor
  • správa objektů
  • správa areálové technologie včetně elektro
 • Provoz a údržba
  • provoz elektro
  • provoz vodního hospodářství
  • provoz odpadového hospodářství
  • údržba
 • Bezpečnost a ochrana
  • oblast Atomového zákona
  • oblast klasické bezpečnosti

Kontakt

Obchod

Marketing a komunikace

Nákup

Personalistika

Finanční účtárna

Integrovaný systém řízení

Manažer EMS (ochrana životního prostředí)

Manažer OHSAS (BOZP)

Hasičský záchranný sbor podniku

Energetický dispečink

 • Tel.: +420 266 173 518
 • Mobil: + 420 723 002 517
 • E-mail: ied@ujv.cz

Pronájem prostor a Konferenčního centra

Interní areálová doprava

Archiv a knihovna

 • Tel.: +420 266 173 450
 • E-mail: knihovna@ujv.cz
 • Zaměření: jaderná fyzika, jaderná technika, jaderná energetika, chemie, přírodní vědy, fyzikální chemie, fyzika
 • Sigla: ABC 121
 • v MK ČR pod číslem 4369/2002
 • Vstup do on-line katalogu