Drobečková navigace

RADIOAKTIVNÍ ODPADY A VYŘAZOVÁNÍ

Divize Radioaktivní odpady a vyřazování se zabývá inženýrskými, servisními a výzkumnými službami v oblasti zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. Divize zajišťuje: zpracování a úpravu institucionálních radioaktivních odpadů (RAO), řešení nálezů neznámých či opuštěných zdrojů, vyřazování pracovišť se zdroji ionizujícího záření z provozu, výzkumnou a inženýrskou podporu technologiím zpracování a úpravy RAO a vývoji a provozu úložišť RAO, akreditovaná měření obsahu radionuklidů a jaderných materiálů, přepravy paliva z výzkumných reaktorů.


Divize Radioaktivní odpady a vyřazování

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
  • Telefon: +420266172125 
  • Fax: +420 266 172 086
  • E-mail: waste@ujv.cz

Ředitel divize

Zpracování a úprava institucionálních RAO

  • Telefon: +420 266 173 536 nebo +420 266 172 410 (technická podpora), +420 266 172 409 (sekretariát)
  • Fax: +42026617208
  • E-mail: waste@ujv.cz

Zástupce ředitele divize, Oddělení Řízení projektů

Oddělení Chemie palivového cyklu

Centrum nakládání s RAO

Měření a laboratoře

Obchodní podpora