Drobečková navigace

Životnost komponent - důležitý fenomén bezpečnosti v energetice

Tisková zpráva, 31. října 2016

Konec října v šumavském Srní tradičně patřil odborníkům a specialistům z energetických společností, vysokých škol a servisních organizací. Sešli se zde na 11. ročníku konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“.

I letos byl hlavním pořadatelem Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a spolupořadateli ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s., Skupina ÚJV, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Fakulta strojní ZČU v Plzni, Inženýrská akademie České republiky a Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT). 

Srní 2016

Jak upozornil při zahájení Ing. Václav Liška, ředitel Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň (člen Skupiny ÚJV), je to téma dlouhodobě sledované médii a veřejností. „Neuplyne delší doba, aby se na veřejnosti neobjevila zpráva o stavu energetických zařízení a zdrojů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Jedná se o diskutované a závažné téma. Oblast energetiky, ať z pozice výrobců zařízení, či provozovatelů je ale konzervativní. Vše co se kolem ní děje je hodně odborné, často málo srozumitelné laikům a především, vždy jde o běh na dlouhou trať“, zdůraznil Václav Liška.

 

Letošní konference, které se účastnilo více než 180 lidí, byla rozdělena do ucelených programových bloků. Vedle témat zaměřených na životnost a bezpečnost energetických zařízení a materiálový výzkum zazněly i příspěvky zaměřené na legislativu, optimalizaci a vybrané energetické projekty. Rozsáhle se zde prezentovali odborníci ze Skupiny ÚJV, kterou představila Ing. Lucie Židová, ředitelka divize Energoprojekt Praha z ÚJV Řež. Problematika životnosti komponent energetických zařízení patří k důležitým otázkám řešeným v celém spektru od jaderných přes klasické elektrárny, ale i teplárny, chladicí věře, turbíny, kotle, komíny a další. Šíři záběru a především vysokou odbornost řešených úkolů a projektů podtrhuje fakt, že zaznělo na čtyřicet vystoupení k tématu.

Závěrem...

„Jsem přesvědčený, že náš záměr vyměnit si co nejvíce aktuálních zkušeností, ukázat kam se posunuly naše znalosti a jaké úkoly lze očekávat v budoucnosti, se podařil. O tom svědčí nejen skoro dvě stovky účastníků, ale i fakt, že od první do poslední přednášky sledoval vystoupení zaplněný sál. Pro Srní platí, že v současné době je u nás jen málo odborných konferencí, o které je tak velký zájem průřezově celou profesní komunitou“, uvedl ředitel Václav Liška.

Další aktuality