Drobečková navigace

Workshop Obchodní příležitosti v rámci Skupiny ČEZ

30. listopadu 2016

Jedním z našich cílů je širší sdílení informací s mateřskou v rámci Skupiny ČEZ a zajištění co nejvyššího pokrytí relevantních služeb pro ostatní společnosti v rámci Skupiny ČEZ. S tímto záměrem uspořádalo na konci listopadu 2016 oddělení Marketing a prodej první ze série pracovních schůzek s kolegy z ČEZ a. s., ČEZ Energoservis a ČEZ Inženýring s.r.o.

V průběhu workshopu představily divize 2200, 2300, 2400 a 2500 své aktuální projekty a zejména služby a produkty, které by mohly rozšířit portfolio služeb, již poskytovaných v rámci Skupiny ČEZ. Součástí programu byla také prohlídka výzkumných a testovacích prostor divize Integrita a technický inženýring.


Na tato jednání bude v prvním čtvrtletí roku 2017 navazovat konkrétní nabídka na možné rozšíření poskytovaných služeb a navazující prohlídky další infrastruktury, zaměřené na celou Skupinu ÚJV.

 

Další aktuality