Drobečková navigace

VZÚ Plzeň otevřelo nejmodernější centrum žárových nástřiků v Evropě

aktualita, 7. prosince 2018

​Společnost Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., člen Skupiny ÚJV, zahájila ve středu 5. prosince 2018 provoz jednoho z nejmodernějších center žárových nástřiků v Evropě. Nové pracoviště je v rámci Evropy unikátní především rozměry a parametry instalovaných technologií. Jedinečné materiálové know-how, založené na 111-leté tradici aplikovaného výzkumu, budou využívat zákazníci z oblasti leteckého průmyslu, energetiky nebo přesného strojírenství.

Nové Výzkumné centrum navazuje na unikátní znalost a zkušenost v oblasti žárových nástřiků a pokročilých povrchových úprav, kterým se společnost VZÚ Plzeň věnuje už přes třicet let. Instalované technologie zahrnují tři kompletně vybavené stříkací boxy, které umožní aplikaci nástřiku kaskádovou plazmou, vysokorychlostní technologií HVOF a nástřik elektrickým obloukem a plamenem. Nástřik je možné uplatnit na díly až do 6 m délky, 1,4 m točivého průměru a hmotnosti do 6 tun. Výzkumné pracoviště je podpořeno také vlastní materiálovou, metalografickou a chemickou laboratoří.

„Díky úzké spolupráci s průmyslovými partnery, jedinečným znalostem a zkušenostem v oblasti materiálového inženýrství a této strategické investici budeme schopni v rámci nového Výzkumného centra navrhnout, vyvinout a otestovat zcela nové průmyslové aplikace nástřiků“ uvádí Ing. Stanislav Martínek, MBA, jednatel společnosti VZÚ Plzeň.

Technologie žárových nástřiků patří do skupiny aditivních technologií a reprezentuje jeden z perspektivních směrů aplikace povlaků z pokročilých materiálů, nabízející unikátní, jinak nedosažitelné, kombinace povrchových vlastností finálního produktu, prodloužení životnosti, snížení ekonomických nákladů a podstatnou redukci ekologického zatížení“ říká Ing. Zdeněk Česánek, Ph.D., projektový manažer Výzkumného centra.

Poptávka po nových a dokonalejších povrchových vlastnostech materiálů celosvětově roste. Zároveň se stupňuje i tlak na zvyšování životnosti, ekonomický provoz a ekologický dopad finálních výrobků napříč průmyslovými odvětvími. Všechny tyto trendy přímo vybízejí k využívání právě technologií žárových nástřiků.

Uplatnění žárové nástřiky nalézají v celé řadě oblastí. V energetice poslouží například pro hřídele a ucpávky turbín, jako ochrana svarových spojů nebo nástřik ložiskových pánví, ve zdravotnictví je najdeme v roli finální vrstvy kloubních náhrad. Velmi žádané jsou aplikace pro letecký průmysl – například nástřik plamencových součástí do leteckých motorů – aplikace TBC (Thermal barier coating) nebo nástřik extrémně namáhaných části podvozků letadel. Využívají se také ve strojírenské výrobě nebo pro nástřik válců pro papírenský a tiskařský průmysl.

Nové Výzkumné centrum žárových nástřiků bylo vybudováno v průmyslovém areálu Karlov na Borských polích v Plzni. Celková investice dosahuje téměř 60 mil Kč. Kromě stavebních úprav a revitalizace prostor původního brownfieldu byla investice směřována zejména do nákupu nové technologie - zařízení pro nástřik plazmou. VZÚ Plzeň tím kromě nástřiku kovů, karbidů, cermetů a slitin v nataveném stavu získává i kompetenci k nanášení natavených keramických materiálů na strojní součásti. Investice byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Potenciál, financovaného Evropskou unií.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. (dříve Škoda výzkum) se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím a působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.

Další aktuality