Drobečková navigace

110 let od založení VZÚ Plzeň

Tisková zpráva, 15. května 2017

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) si letos připomíná už 110 let od svého založení. Za tu dobu má za sebou urazil cestu od kanónů, přes dopravní techniku až po jadernou energetiku. Tradice spojená s moderními technologiemi pro výzkum a zkušebnictví z VZÚ Plzeň dělá firmu 21. století.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) si letos připomíná už 110 let od svého založení. Za tu dobu má za sebou urazil cestu od kanónů, přes dopravní techniku až po jadernou energetiku. Tradice spojená s moderními technologiemi pro výzkum a zkušebnictví z VZÚ Plzeň dělá firmu 21. století.

V této zemi najdete jen málo výzkumných ústavů, které byly založeny ještě za Rakouska-Uherska, rozvíjely se v samostatném Československu a fungují dodnes. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. se takovou historií pochlubit může. Jeho základy byly položeny v roce 1907, kdy vznikem výzkumného ústavu ŠKODA byly vybudovány na tehdejší dobu převratné moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře. Na počátku byly spojeny převážně s hutní a zbrojní výrobou, ale postupně, jak se měnil program plzeňské Škodovky, rozšiřovaly svoji působnost i na dopravní techniku a speciální materiálové projekty.

Současnost

Společnost VZÚ Plzeň se dnes věnuje především výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti patří: výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení, komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel, výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, aerodynamiky a termomechaniky. V neposlední řadě se firma věnuje výzkumu a vývoji žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně jejich průmyslových aplikací a také kalibraci měřidel.

VZÚ Plzeň vlastní řadu certifikátů a osvědčení v oblasti managementu kvality. Již od roku 1993 jsou vybrané laboratoře společnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Společnost je také držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. Osvědčení dokladují vysokou a stálou kvalitu poskytovaných služeb a představují důležitou konkurenční výhodu na technologických trzích.

Projekty na třech kontinentech

V rámci produktové linie zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení se společnost podílela například na zajišťování výměny rotorů na jaderné elektrárně Temelín, kde zodpovídala za vyvážení stroje. Důležité bylo získání patentu č. 305 615 na metodiku sledování a vyhodnocování bezpečného provozování turbinových lopatek a opakované životnostní zkoušky turbín pro firmu Babcock Borsig Services Arabia v Saudské Arábii.

Komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel otevřelo firmě nové trhy i na americkém kontinentu. Významnou zakázku pro San Francisko například získal VZÚ Plzeň díky úspěšné realizaci projektů pro města Detroit či Dayton. Důraz na homologace kolejových vozidel však kladou především předpisy Evropské unie. Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali výrobci dopravních systémů pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Samozřejmostí je testování pro města i výrobce z České republiky.

 

Víc než jenom firma

Pro VZÚ Plzeň je důležité i jeho úspěšné zapojení do projektů Technologické Agentury ČR (TAČR) nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Například centrum kompetence „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky", kde je VZÚ Plzeň hlavním řešitelem, bylo klasifikováno s výsledkem „excelentní". Podle zástupců TAČR i mezinárodních posuzovatelů patří tento projekt mezi ty nejlépe hodnocené. Společnost se věnuje také edukativní činnosti. Její jádro tvoří hlavně spolupráce se Západočeskou Univerzitou v Plzni a pravidelné pořádání konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách" v Srní na Šumavě. Na tomto fóru se scházejí největší kapacity v oboru. V roce 2017 se uskuteční již 12. ročník.

Jak šel čas = 110 let jednou větou

1907 - Založení výzkumného ústavu ŠKODA

1963 – Zprovozněna dynamická zkušebna

1993 – Privatizace na ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň

2006 - ÚJV Řež, a. s., se stává 100% vlastníkem ŠKODA VÝZKUM

2011 - Nový název Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

2011 – Člen Skupiny ÚJV, člen Skupiny ČEZ

2017 – Výročí 110 let existence

-věr-

 

Další aktuality