Drobečková navigace

Vyhrané výběrové řízení dodávek FDG do VFN

15. června 2016

Divize Radiofarmaka na základě vyhraného výběrového řízení podepsala smlouvu o dodávkách diagnostického radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro Ústav nukleární medicíny (ÚNM) Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Jedná se o pracoviště PET/CT.

VFN má PET/CT kameru od roku 2010, samotné pracoviště se nachází v historické budově v areálu VFN na Karlově náměstí (hlavní část ÚNM je mimo tento areál na konci ulice U nemocnice). S PET/CT vyšetřeními mají bohaté zkušenosti, provádějí jich několik tisíc ročně.

Spolupráce naší společnosti s ÚNM VFN Praha si velmi ceníme i pro osobnosti, které budou našimi partnery. Za všechny alespoň jmenujme primáře MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., který je uznávaný odborník v oboru, přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vede výuku studentů. Publikuje a přednáší na akcích z oboru nukleární medicíny v ČR i ve světě. Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK pořádá nebo spolupořádá řadu odborných seminářů nebo jiných podobně zaměřených setkání z oboru nukleární medicína, na kterých se ÚJV Řež, a. s., prezentuje.

Smlouva je podepsána na dobu neurčitou, za naší společnost byli signatáři Ing. Miroslav Horák, MBA, výkonný ředitel, místopředseda představenstva a Ing. František Pírek, MBA, finanční ředitel a člen představenstva. Za VFN Praha podepsala Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN v Praze.

Dodávky do VFN Praha budou mířit z pracoviště PET Centrum Praha (Nemocnice Na Homolce). Vzhledem k vzájemné zastupitelnosti všech našich tří center, ale bude výroba v případě potřeby realizována i z VaV PET Centra v Řeži eventuelně z PET Centra v Brně. Zatím se předpokládají dodávky cca dvakrát denně (ve všedních dnech) a vzhledem k velké poptávce po tomto druhu vyšetření, jsou plánovány i víkendové dodávky ve vybraných obdobích a podle potřeb VFN Praha.

Více podrobností o našem novém obchodním partnerovi ÚNM VFN Praha najdete na: http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-nuklearni-mediciny/charakteristika-pracoviste/

 

Další aktuality