Drobečková navigace

Viceprezident EPRI v Řeži

22. března 2018

Ve středu 21. března přijeli do Řeže zástupci nezávislé americké organizace pro výzkum energetiky a životního prostředí Electric Power Research Institute (EPRI), vedení Neilem Wilmshurstem, viceprezidentem EPRI a ředitelem jaderné sekce institutu. Viceprezidenta doprovázeli Jean-Pierre Sursock, technický ředitel sekce jaderné energetiky EPRI, Tiangan Lian, programový vedoucí sekce jaderné energetiky EPRI a Václav Vyskočil, regionální manažer EPRI pro Českou republiku.

Na úvodní prezentaci generální ředitel Karel Křížek představil aktuální projekty a úkoly Skupiny ÚJV. Hosté si pak u nás prohlédli vybraná pracoviště v  doprovodu Karla Křížka, Daneše Burketa z oddělení Výzkumu a vývoje CVŘ a Marka Postlera z divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež.

 

Hosté se zajímali o infrastrukturu Udržitelná energetika (SUSEN), kde si prohlédli pracoviště  Centra pro vysoce citlivé analytické přístroje (CVCAP), následně experimentální zařízení LOCA (Loss Of Coolant Accident) vybudované v rámci programu Strukturální a systémová diagnostika SUSEN a jedno z nejmodernějších pracovišť v rámci Centra výzkumu Řež a projektu SUSEN -  horké komory, které slouží pro materiálový výzkum pro potřeby jaderných elektráren s důrazem na jejich dlouhodobý provoz. Na prohlídku SUSENu navázala návštěva Experimentální haly divize Integrita a technický inženýring, kde jsme představili zkoušky mechanických vlastností materiálů, analýzy poškození, kvalifikace zařízení na prostředí a hodnocení stupně degradace vlastností konstrukčních materiálů v  energetických provozech.

 

Společnost ČEZ je členem jaderného sektoru EPRI od roku 2011. ÚJV Řež se, jako dceřiná společnost ČEZ a člen Skupiny ČEZ, podílí na těchto aktivitách významnou měrou. V roce 2017 udělila EPRI Mezinárodní cenu za řízené stárnutí kabelů kolegovi Vítovi Plačkovi, vedoucímu oddělení Radiační chemie a kvalifikace na prostředí divize Integrita a technický inženýring. Je to vysoké uznání dlouholeté odborné práce české laboratoře, která přispívá ke garanci vysoké úrovně bezpečnosti provozu jaderných elektráren po celém světě. Nejedná se jen o teoretické poznatky, cena byla udělena na základě hodnocení praktických prací na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Cenu „Nuclear Technology Transfer Awards“ dostal společně s ÚJV Řež i zástupce provozovatele jaderných elektráren, společnosti ČEZ, Ing. Petr Kos.

 

Organizace EPRI byla založena v roce 1973 jako neziskový subjekt a nástroj pro realizaci sdíleného výzkumu elektrárenských společností. Tyto společnosti vybírají klíčová témata k řešení a sdružují na ně své finanční prostředky. Na práci EPRI se tak podílí více než 450 organizací ze 45+ zemí světa. Není bez zajímavosti, že Neil Wilmshurst spravuje ve své sekci roční finanční prostředky na výzkumné aktivity přesahující 130 milionů dolarů.

 

Aktivity EPRI se v současné době dělí do čtyř oblastí: NUCLEAR POWER - jaderná energetika; GENERATION - klasická energetika a obnovitelné zdroje energie; ENVIRONMENT & RENEWABLES - ochrana životního prostředí a PDU (Power Delivery & Utilization) - přenos, distribuce a využití energie (více na www.epri.com).

 

Jaderný program je dále členěn do deseti podprogramů, které pokrývají značnou část provozních aspektů jaderných elektráren a částečně rovněž problematiku výstavby nových zdrojů. Rozsah je skutečně impozantní - zahrnuje jak degradaci a stárnutí materiálů, což je důležité pro řízení životnosti zařízení, tak i nedestruktivní zkoušky, aspekty provozní chemie, řešení odpadů, spolehlivost jaderného paliva a zařízení elektráren včetně řešení informačních systémů či řízení rizik a bezpečnosti provozování jaderných elektráren.

 

V rámci členství ČEZ získaly přístup ke znalostem  EPRI i společnosti ze Skupiny ÚJV, které poskytují ČEZ technickou podporu. ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež, VZÚ Plzeň a Ústav aplikované mechaniky Brno (Skupina ÚJV), tak mohou v rámci plnění zakázek a úkolů pro ČEZ, a. s., využívat veškerých možností, které EPRI nabízí. Pro každou odbornou oblast v sekci Nuclear pracují na straně ČEZ i ÚJV Řež odborní zástupci, kteří pomáhají řídit praktickou aplikaci získaných informací.

Další aktuality