Drobečková navigace

ÚJV Řež partnerem konference MAAE ve Vídni

15. června 2017

Vystoupení našich specialistů na červnové konferenci o bezpečnosti jaderných zařízení potvrdilo vysoký kredit, který v této oblasti máme. Pozvánka do vědeckého přípravného výboru, čtyři přednesené příspěvky a odborné vedení několika sekcí upevňuje naše pozice na mezinárodním poli.

2017_09_06_Viden

Ve dnech 6. až 9. června 2017 se účastnili ve Vídni odborníci z naší společnosti mezinárodní konference MAAE o aktuálních otázkách bezpečnosti jaderných zařízení.

Na pořadu jednání odborných komisí a diskusních panelů byla témata jako hodnocení bezpečnosti a licencování moderních konstrukcí reaktorů, principy bezpečnosti návrhu a bezpečnostní posilování stávajících zařízení. Zvláštní pozornost byla věnována jaderným elektrárnám používajícím vodou chlazené reaktory, včetně malých a středních nebo modulárních reaktorů.  Řešily se také dopady Vídeňské deklarace o jaderné bezpečnosti na provoz jaderných elektráren.

Konference hostila na 320 účastníků ze 48 zemí a pěti mezinárodních institucí. Naši specialisté se do přípravy i průběhu konference zapojili významnou měrou.

Pavel Král z divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost jako člen vědeckého přípravného výboru a předsedající technické sekce 22 „Rizikově orientované rozhodování" prezentoval dva příspěvky.

„Prezentovali jsme ve Vídni mimo jiného výsledky analýz „rozšířených projektových podmínek" (DEC-A) a implementaci tohoto nového konceptu na českých jaderných elektrárnách", vysvětluje Pavel Král. Jeho kolega Jiří Duspiva se prezentoval v sekci věnované zvýšení bezpečnosti stávajících jaderných zařízení.

Jiří Ždárek z divize Integrita a technický inženýring vedl technickou sekci 2 „Pokrok v oblasti zvládání těžkých havárií". „Pro nás bylo důležité představit aktuální stav projektu IVMR, který budujeme tady v Řeži a o který mají zájem v celé řadě zemí, které provozují jaderné reaktory VVER nebo jsou ze zemí, které s nimi sousedí. Potkali jsme se tak na konferenci například s panem Hirschem, který si náš projekt nedávno s celou Rakouskou delegací v Řeži prohlédl", říká Jiří Žďárek. Podle jeho slov byla konference výbornou příležitostí nejen prezentovat širokému plénu projekt IVMR, ale především seznámit odborníky z řady zemí a mezinárodních institucí se současnou strategií ÚJV Řež a projekty, které realizuje celá Skupina ÚJV. K tomu posloužily i připravené propagační materiály a podíl ÚJV Řež na zajištění konference.

Jozef Mišák, manažer strategického rozvoje ÚJV Řež vystoupil s tématem: Aktualizace metody hodnocení komplexnosti ochrany do hloubky a oblasti jejího využití.

Potvrdilo se, že v ÚJV Řež jdeme správným směrem, významným způsobem naplňujeme myšlenku, kterou vyjádřil Yukiya Amano, generální ředitel MAAE ve svém vystoupení: "Bezpečnost jaderných zařízení má celosvětový význam, protože jaderné havárie mohou mít přeshraniční účinky. Ten kdo uděluje licenci a zajišťuje dohled nad jadernými elektrárnami tak činí nejen pro daný stát, ale stejně tak pro země poblíž i ty zdánlivě vzdálené".

V závěrečném vystoupeni prezidenta konference Petteri Tiippany (generálního ředitele finského STUK) byla pochvalně zmíněna aktivní účast zástupců České republiky na konferenci, když mimo výše zmíněných našich zástupců vystoupilo na konferenci dalších pět představitelů ČEZ, SÚJB a naší dceřiné společnosti Centrum výzkumu Řež.

Další aktuality